การนำเสนอของคุณ Erik C.Johnson เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ด้วยไฟล์ PowerPoint: Intra and Inter-organizational Communities of Practice  มีสไลด์หนึ่งที่แสดงให้เห็น Learning Pyramid ดิฉันเชื่อว่าผู้เข้าประชุมหลายคนคงสนใจภาพนี้
 
ดิฉันได้ค้นข้อมูลผ่าน Google ได้ภาพ Learning Pyramid ที่เป็น pdf file และใช้ Snapshot Tool ตัดภาพแล้ว Save แบบ PNG Image จะได้ภาพที่ชัดเจนกว่า JPEG Image มาก ดูได้จากบันทึกนี้ ภาพที่เห็นนี้ไม่ได้ถ่ายจาก PowerPoint ของคุณ Erik หรอกค่ะ

หากจะนำภาพนี้ไปใช้ต่อ ก็ต้องเข้าใจเนื้อหาและที่มาที่ไปของปิรามิดนี้พอสมควร article นี้คงพอช่วยได้บ้างนะคะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐