นิเทศแบบเกาะติด

ผู้รับการนิเทศมีความสุข

การนิเทศที่ทำให้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีความสุข ต้องเป็นการนิเทศที่เกิดจากความต้องการพัฒนาโดยแท้จริง ดังเช่นที่ สพท.อย.1ได้ดำเนินการนิเทศมาเป็นเวลา  3 ปีอย่างต่อเนื่อง คือ การนิเทศ

ตามความต้องการพัฒนาของครู โดยจัดหลักสูตรหลากหลายให้ครู

เลือกเข้ารับการนิเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง พบว่าได้รับความ

สนใจจากครูมาก ทั้งครูและผู้นิเทศได้แลกเปลี่ยนในสิ่งที่ตนเองสนใจตามปัญหาและความต้องการ ผลสุดท้ายสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับครูผู้สอน ผลที่ได้รับตามมาคือผู้เรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.อย.1

คำสำคัญ (Tags)#นิเทศ

หมายเลขบันทึก: 79674, เขียน: 20 Feb 2007 @ 15:08 (), แก้ไข: 25 Mar 2012 @ 15:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สาธุ ชอบแล้ว  ภาพที่เห็นมาในอดีต  ในสำนักงานอื่น ครูมักจะได้รับคำสั่งจาก ศน.ให้เร่งผลผลิต  หรือโครงการต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือสั่งให้ดำเนินการ  หรือไม่ก็ขลุกอยู่กับการฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงาน