การจัดการศึกษา กศน.ปวช.

การจัดการศึกษา กศน.ปวช.แปดริ้ว

การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัครวิชาชีพ (กศน.ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าที่อยู่นอกระบบโรงเรียน เป็นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากจะศึกษา และพัฒนาตนเองได้มีโอกาสศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจ แต่ไม่มีเวลาหรือขาดโอกาสในช่วงที่อยู่ในวัยเรียน โดยสามารถทำงานและศึกษาควบคู่กันไป และยังคงมาตรฐานตามหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ.2546) ในภาคเรียนที่ 2/2549 นักศึกษา กศน.ปวช.แปดริ้ว จบหลักสูตร  สาขางานการบัญชี  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาช่างกลโรงงาน จำนวน  28  คน กศน.แปดริ้ว มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักศึกษา  ซึ่งจะเป็นกำลังใจในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาระดับ ปวช. ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสมหมาย

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการศึกษากศน.ปวช.แปดริ้ว

หมายเลขบันทึก: 79673, เขียน: 20 Feb 2007 @ 15:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

มุ่งพัฒนาสู่ระบบประกันคุณภาพต่อไปครับ