GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การจัดการศึกษา กศน.ปวช.

การจัดการศึกษา กศน.ปวช.แปดริ้ว

การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัครวิชาชีพ (กศน.ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าที่อยู่นอกระบบโรงเรียน เป็นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากจะศึกษา และพัฒนาตนเองได้มีโอกาสศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจ แต่ไม่มีเวลาหรือขาดโอกาสในช่วงที่อยู่ในวัยเรียน โดยสามารถทำงานและศึกษาควบคู่กันไป และยังคงมาตรฐานตามหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ.2546) ในภาคเรียนที่ 2/2549 นักศึกษา กศน.ปวช.แปดริ้ว จบหลักสูตร  สาขางานการบัญชี  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาช่างกลโรงงาน จำนวน  28  คน กศน.แปดริ้ว มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักศึกษา  ซึ่งจะเป็นกำลังใจในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาระดับ ปวช. ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 79673
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

มุ่งพัฒนาสู่ระบบประกันคุณภาพต่อไปครับ