การจัดการศึกษา กศน.ปวช.

  ติดต่อ

  การจัดการศึกษา กศน.ปวช.แปดริ้ว  

การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัครวิชาชีพ (กศน.ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าที่อยู่นอกระบบโรงเรียน เป็นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากจะศึกษา และพัฒนาตนเองได้มีโอกาสศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจ แต่ไม่มีเวลาหรือขาดโอกาสในช่วงที่อยู่ในวัยเรียน โดยสามารถทำงานและศึกษาควบคู่กันไป และยังคงมาตรฐานตามหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ.2546) ในภาคเรียนที่ 2/2549 นักศึกษา กศน.ปวช.แปดริ้ว จบหลักสูตร  สาขางานการบัญชี  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาช่างกลโรงงาน จำนวน  28  คน กศน.แปดริ้ว มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักศึกษา  ซึ่งจะเป็นกำลังใจในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาระดับ ปวช. ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสมหมาย

หมายเลขบันทึก: 79673, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:29:01+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการศึกษากศน.ปวช.แปดริ้ว

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

มุ่งพัฒนาสู่ระบบประกันคุณภาพต่อไปครับ