เป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนเข้าร่วมงานแบบนี้ งานพาแลงอีสาน ลานโสเหล่ UKM เจ้าภาพจัดเลี้ยงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โสเหล่แปลว่าอะไรใครพอจะบอกความหมายได้บ้าง ทางเจ้าภาพพาไปดูศูนย์วัฒนธรรม ที่น้อง ออต เล้าข้าวอีสานอยู่ ผู้เขียนเสียดายแทนน้อง ออตเพราะน้องพลาดที่จะได้พบ bloggers ประมาณ 10 คนซึ่งหาโอกาสแบบนี้ได้ยากมาก  ประทับใจการจัด พิพิธภัณฑ์ เพราะมีข้อมูลค่อนข้างครบ โดยเฉพาะเรื่องของ บ้านไทย ผ้าไทย ฯลฯ โดยส่วนตัวผู้เขียนชอบงานศิลปะอยู่แล้วเลยชอบไปใหญ่ มาดูบรรยากาศ งานเลี้ยงดีกว่าครับ  

 

  

        ทางเข้างาน  

    งานเลี้ยง  

 

                    นางรำ

                

   การแสดงบนเวที    

<p>                 </p><p align="center">           ใครเป็นใครดูเอาเองนะครับ </p><p align="center">  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>       1.ภาพนี้อยากถามว่าผู้เขียนถ่ายที่ไหน </p><p>  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center">  </p><p align="justify">   2. ภาพนี้อยากถามว่ากับข้าวจานนี้คืออะไร ท่านอาจารย์beeman ท่านกินเจ เลยกินไม่ได้    </p><p></p><p align="justify">   เอาบรรยากาศมาให้ดูให้ใครบางคน อิจฉาตาร้อนเล่นครับ  เสียดายที่ไม่ได้พบตั้งหลายท่าน เช่นน้องออต คุณกาเหว่า ท่าน ผศ.ดร. กานดา เนื่องจากท่านติดธุระเป็นกรรมการตัดสินงานที่กรุงเทพฯ ใครอีกหลายๆท่าน เฮอ เสียดายจัง…    </p>