งานวันรักโรงพยาบาล
                      ปีนี้ทีมงาน 5 ส. เตรียมกิจกรรมดี ในวันรักโรงพยาบาล วันที่ 14 ก.พ. 50 นี้ ณ ใต้ถุนอาคารไชยกุล ไผทฉันท์

                     กำหนดการ
เวลา 12.00 - 16.00 น. -พร้อมหน้าพร้อมตารับประทานอาหารกลางวันกันก่อน
- ทุกทีม(6 ทีม) ร่วมทำความสะอากโรงพยาบาลบ้านตาก ทำBig
Cleaning ) ตามที่หน่วยตกลงกันไว้
- ทุกจุดนำของที่หน่วยไม่ได้ใช้มารวมกันที่จุดSupply เพื่อดูว่า
ชิ้น ไหน / จุดใด สามารถนำกลับมาใช้ที่เหลือไม่มีใครต้องการ
ก็นำไปขาย(หาทุนเข้ากองทุน 5 ส.)
- กรรมการลงพื้นที่ ให้ทุกทีม ส่งส้วมดีเด่นในหน่วยเข้า
ประกวด "ส้วมสร้างสุข"
- ประกาศผลการประกวดส้วมสร้างสุข รางวัลที่ 1, 2และ3
ชมเชย 3 รางวัล
- พิธีปิดกิจกรรม

               คกก. 5 ส.ได้มีการประชุมกันแล้วก้ เกิด Idea กิ๊บเก๋ ว่าในวันพุธที่ 14ก.พ 50 ตอบสนองความหวานแหววของเทศกาลวันวาเลนไทน์ และวันรักโรงพยาบาล ด้วยการเชิญชวนแต่งกายด้วยโทน ชมพู้...ชมพูหรือ แดงสดใสทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมรับไปเล้ย กิ๊บเซท จากใจของทีม 5 ส. และก็มื้อเที่ยงของวันนี้มีเมนูอิ่มอร่อยเรียกนำย่อยเพียบ เราเลือกพื้นที่จัดแตกต่างจากปีที่แล้วคืออาคารไชยกุล ไผทฉันท์ เป็นสวนสวยด้านหน้าโรงพยาบาล ในบรรยากาศกันเองอิงธรรมชาติ และที่สำคัญ ไฮไลท์ของปีนี้กับการประกวดส้วมสร้างสุข โดยอิงตามเกณฑ์ HAS (สะอาด,พอเพียงและปลอดภัย ) ขณะนี้ทุกทีม ได้รับงบในการกระตุ้นการตกแต่งส้วมที่เน้นเป็นส้วมสำหรับผู้มารับบริการ บรรยากาศขณะนี้ก็คึกคักกันดี คาดว่าในไม่ช้าโรงพยาบาลบ้านตากจะมีส้วมมาตรฐาน ที่สร้างสุขให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง

H : Healthy : ความสะะอาด


1.พื้น ผนัง โถส้วม ที่กดปัสสาวะ สะอาดไม่มีคราบ สกปรก อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้
2.น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกนำยุง ภาชนะเก็บกักนำ ขันตักนำ อยู่ในสภาพที่ดี
ใช้งานได้ดี
3.กระดาษชำระพอเพียงต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ(อาจจำหน่ายหรือ
บริการฟรี)
4.อ่างล้างมือ ก๊อกนำกระจก สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้
5.สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้พฃร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
6.ถังรองขยะมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ
หรือบริเวณใกล้เคียง
7.มีการระบายกลิ่นที่ดี และไม่มีกลิ่นเหม็น
8.สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลไม่รั่ว แตกหรือชำรุด
9.จัดให้มีการทำความสะอาด ระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจำ


A : ACCESIBILITY : ความเพียงพอ
10มีส้วมนั่งราบสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์ และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่
11.ส้วมสาธารณะ พร้อมใช้งานตลอด


S :safety : ความปลอดภัย
12.ความปลอดภัยที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตาที่เปิดบริการ
13.กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้อง ขึ้นไปให้แยกเป็นห้องส้วมสำหรับ ชาย - หญิงโดยมี
ป้ายหรือสัญักษณ์ที่ชัดเจน
14.ประตูที่จับเปิด - ปิด และที่ล็อคด้านในสะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ดี
15พื้นห้องต้องแห้ง
16.แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ

รายงานโดยคุณวราภรณ์  ใจมูล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา