สม.4

ชุมชนนั้นสำคัญไฉน
ประวัติศาสตร์ชุมชนคืออะไร

การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน คือการศึกษาถึงเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนในด้านต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ซึ่งมีความสำคัญมากในการทำงานชุมชน เพราะจะช่วยให้เราเข้าใจถึงที่มาที่ไปของปรากฎการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน เกิดความรู้สึกร่วมกับชุมชนได้ รวมทั้งลดอคติส่วนตัวที่จะเข้าไปตัดสินเรื่องราวหรือปรากฎการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน

                เมื่อได้ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนอย่างลึกซึ้ง เราจะได้เห็นภาพรวมของชุมชนชัดเจนมากยิ่งขึ้น ได้เข้าใจถึงมิติเวลาของชุมชน ว่าเหตุการณ์แต่ละช่วงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนเหล่านั้นได้ส่งผลกระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อมจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไร และเมื่อใดก็ตามที่เรามีความเข้าใจสภาพความเป็นชุมชนอย่างที่เป็นอยู่ ได้เห็นวิถีชีวิตของเขาว่ามีความเป็นมาอย่างไร ความรู้สึกของเราต่อชุมชนก็จะเปลี่ยนไปเข้าใจเรื่องราวต่างๆในชุมชนชัดเจนมากกว่าเดิม รวมทั้งเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านมากขึ้นเช่นเดียวกัน

                การเข้าใจมิติทางประวัติศาสตร์เช่นนี้เองที่ช่วยทำให้เรามองเห็นว่า จุดไหนเป็นสาระที่ควรใส่ใจ จุดไหนเป็นลักษณะเฉพาะซึ่งแก้ไขอะไรไม่ได้ และต้องหันไปแสวงหาวิธีการอื่นๆที่จะได้ผลมากกว่าแทน นี่คือการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ชุมชน ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้เราได้รู้ว่าปัญหาของชุมชนเป็นอย่างไรเท่านั้น ยังทำให้เข้าใจปัญหาต่างๆเหล่านั้นมีที่มาอย่างไร

                หลักการสำคัญที่ต้องจดจำในการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน

1.        การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนคือการเข้าใจถึงโลกของชาวบ้าน

การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนเป็นเครื่องมือที่ทำให้เข้าใจความคิด เหตุผล และการเลือกกระทำของชาวบ้าน

2.        ประวัติศาสตร์ชุมชนช่วยลดมิจฉาทิฐิ และเพิ่มความละเอียดอ่อนการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชุม

ชนช่วยให้ผู้ศึกษาชุมชนช่วยให้ผู้ศึกษาชุมชน มีความละเอียดอ่อนในการศึกษาชุมชนมากยิ่งขึ้นและหลุดพ้นจากมิจฉาทิฐิ หรือความคิดที่ผิดพลาดที่ทำซ้ำๆกันมาในการทำงานชุมชน

3.        มองประวัติศาสน์ชุมชน เห็นถึงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นในการศึกษา

ประวัติศาสตร์จึงไม่ควรจำแบบท่องจำหรือแค่ฟังต่อๆมาแต่ควรวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของสังคมไทยโดยรวม เพราะข้อมูลที่ได้จากชาวบ้าน เขาก้จะเล่าจากมุมมองและวิธีคิดของเขาเอง แต่ต้องไม่ลืมว่าความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกกมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างแยกไม่ออก

 

               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#สม.4

หมายเลขบันทึก: 78029, เขียน: 12 Feb 2007 @ 21:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)