เมื่อปี 48 เลขาฯได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ประทับใจจนแปลออกมาในชื่อไทยว่า ประสบการณ์ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว หลังจากนั้นมีโอกาสไปเยี่ยมหมู่บ้าน (รายละเอียดที่ http://muthita.exteen.com/category-umaji-diary) แล้วก็มีโอกาสได้ต้อนรับตัวแทนจากหมู่บ้านที่กำลังจะมาบรรยายในการสัมมนาและเสวนาที่เมืองไทย ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นี้ค่ะ

หมู่บ้านอุมะจิ เป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่หลังเขา มีประชากรไม่ถึง 1300 คน แต่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรที่โด่งดังไปทั่วประเทศ และมีคนภายนอกสมัครเข้าเป็นประชากรพิเศษของหมู่บ้านจำนวนมากกว่าประชากรในหมู่บ้านเสียอีก อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นความพยายามมากว่า 20 ปีแล้ว และเป็นความพยายามบนพื้นฐานของความตั้งใจและจริงใจต่อตัวเอง ต่อชุมชน และต่อคนภายนอกด้วย

กำหนดการสัมมนาและเสวนาอยู่ที่นี่ค่ะ  http://www.suan-spirit.com/home_activity.asp?go=read&group=2&id=97