ผมลังเลอยู่นานกว่าจะหันหลังกลับมาคัดลอกงานเขียนที่ปรากฏในหนังสือทำมือของชมรมวรรณศิลป์ทั้ง 2  เล่ม  เพราะเดี๋ยวบันทึกต่อไปก็จะเขียนถึง กลุ่มวรรณกรรมป่งใบ ที่ถือเป็นกลุ่มแรกที่สร้างประวัติศาสตร์หนังสือทำมือใน มมส ได้อย่างน่าทึ่ง  ..เป็นหนังสือทำมือที่ทำด้วยมือขนานแท้  ไม่ว่าจะเป็นเขียนด้วยมือ  ตัดแปะด้วยมือ  ถ่ายเอกสารด้วยมือ  เย็บเล่มก็ด้วยมือเช่นกัน  ที่สำคัญคือ... คนที่ทำก็คือกลุ่มคนวรรณกรรมนั้น ๆ  โดยตรง  ไม่มีการจ้างวานเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียว

  

ผมเลือกบทกวีบางตอนที่ปรากฏในหนังสือทำมือมาให้ท่านได้อ่าน  เพราะผมไม่อยากให้ท่านผ่านล่วงไปโดยไม่ได้เสพสัมผัสถ้อยคำเหล่านี้  เพราะเมื่อเข้าสู่กลุ่มวรรณกรรมอื่น ๆ  อาจมองเห็นความแตกต่างและพัฒนาการด้านการเขียนของแต่ละกลุ่ม แต่ละวัยได้บ้าง

ผมเปิดบันทึกนี้ด้วยบทกวีชื่อ เขาใหญ่   ของอาจารย์ธัญญา  สังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์  ธัญญา)  ที่เขียนไว้ในหนังสือวรรณกรรมสัญจร (ตอนไปเขาใหญ่)  ระหว่างวันที่  7 – 9 กุมภาพันธ์  2546 

    

เขาอยู่  เขาใหญ่  ใครก็รู้

 

ใครใหญ่  ใครอยู่รู้ร้อนหนาว

 

สร้างชีวิต สืบสานตำนานดาว

 

สร้างเรื่อง เป็นเรื่องเล่าแห่งพงไพร

 

เขาใหญ่  เขาเหยียด  ขึ้นเสียดฟ้า

 

หลั่งน้ำ  เทมาเป็นธารไหล

 

พุ่มพฤกษ์ซึมซับได้สร้างใบ

 

ส่ำสัตว์น้อยใหญ่ได้อยู่กิน

 

เขาใหญ่  เขาอยู่  รู้ไหมเล่า

 

เราใคร  จึงกล้าก้าวมาเยือนถิ่น

 

รอยเท้าใครทิ้งบนลานดิน

 

มือใดกระซากสิ้นมวลพืชพันธุ์

 

เขาใหญ่  ใครใหญ่  ให้รู้บ้าง

 

เรา-เขา  แตกต่าง    ความฝัน

 

แผ่นดินผืนนี้ของใครกัน

 

เขา-เรา  แท้นั้น  ใครยิ่งยง ?

และปิดบันทึกด้วยลำนำ ฤดูกาลที่..ที่จากไป  ของราตรี  กานต์  อันเป็นผลงานของนิสิตที่ร่วมวงไพบูลย์ในวรรณกรรมสัญจร ครั้งที่ 7 ตอนเพลงภูพาน..   

 

ฝนทิ้งเม็ดสุดท้ายลง

 

ฤดูกาลที่รัก...เป็นอดีตไป

 

วันเก่า ๆ  ผ่านไป..

 

การเดินทางของเธอ

 

เส้นทางของฉัน

 

ดอกหญ้าสีม่วงดอกสุดท้ายร่วงลง

 

ลมหนาวที่หงอยเหงาจากไป

  

เราต่างเดินทางไกล

 

ตอซังข้าวตอสุดท้ายเน่าสลาย

 

ระยิบแดดฤดูร้อน

 

ถูกขับไล่ด้วยเมฆฝน

 

วันพรุ่งนี้มาถึงเสมอ

 

เราต่างต้องดินทางไกล...