ที่ทราบเพราะดูสารคดี น้ำเพื่อชีวิต ถึงตอนผลิตกังหันน้ำชัยพัฒนา และจดสิทธิบัตรในวันนี้ ก็เลยตั้งวันนี้เป็นวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ

นี่เป็นอีกตัวอย่างของพระอัจฉริยภาพของพ่อหลวงของเรา แต่ที่สำคัญกว่านั้น สิ่งประดิษฐ์ของพระองค์ทรงทำเพื่อคนอื่น เพื่อโลก เพื่อความยั่งยืนของประเทศนี้ ผมว่าใครมีสีเหลืองในใจต้องมีแนวคิดอย่างนี้ครับ จึงจะเรียกว่าจงรักภักดีครับ

ขอกราบเท้าพ่อหลวงของแผ่นดินครับ