สืบเนื่องมาจากบันทึกที่แล้ว มีหลายท่านสอบถามมาเรื่อง การจุดไฟในใจ  แน่นอนครับ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา...

        ไฟในใจ หรือ “Passion” หรือ ฉันทะ ที่ว่านี้ (แล้วแต่จะเรียก) เป็นสิ่งที่ จุดยากแต่ดับง่าย ครับ ผมเองก็ประสบอยู่บ่อยๆ จะต้องคอยบอกตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ทำอยู่หรือจะทำนี้มันมีผลดี มันมีคุณค่าอะไร จะเรียกว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจหรือ จุดไฟ ให้กับตนเองก็ได้  พอจิตใจ คึกคัก มีชีวิตชีวา ก็ทำให้มีแรงเดินหน้าต่อไปได้ ทำให้พร้อมจะ ฝ่าฟัน ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง

        แต่ก็อย่างที่หลายท่านบอกไว้แหละครับว่า ไฟของเรามันลุกอยู่ดีๆ แต่ก็มีผู้ที่หวังดี (และไม่หวังดี) ทำอะไรบางอย่าง ทั้งจงใจและไม่จงใจ ทำไปโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทำให้ไฟที่เราจุดไว้นั้นค่อยๆ มอดไปที่ละน้อยๆ

        ผมลองคิดทบทวนดูใหม่ ถ้าไฟของเรามอดได้เพราะ ปัจจัยภายนอก สงสัยว่าไฟที่เราจุดขึ้นมานี้น่าจะเป็น ของปลอม ครับ ไฟของปลอมนี้สังเกตได้ง่าย พอใครพูดอะไรผิดหูขึ้นมานิดเดียว หรือสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ทำให้เกิดความรู้สึก ท้อถอย ขึ้นมาทันที ผมเองก็ยังเกิดอาการเช่นนี้อยู่บ่อยๆ ครับ

        ตอนนี้เริ่มรู้วิธีที่จะ จัดการ กับมันบ้างแล้ว ใช้วิธีแบบ เต๋า คือ จัดการโดยไม่จัดการ ซึ่งก็คือการ ฝึกสติ นั่นเองครับ เพียงแค่ ตามดู อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ แฟบบ้าง ฟูบ้าง ดูไปอย่างไม่ตั้งใจมากนัก เห็นบ้าง หลุดบ้าง ด้วยวิธีนี้ผมมี ความเชื่อ ว่าน่าจะทำให้เราได้พบกับ ไฟในใจ ที่เป็นของแท้ ที่มาจาก ภายในจริงๆ ซึ่งไม่มีสิ่งใด ภายนอก จะดับมันได้อีกต่อไป

        สิ่งที่ทำได้ในขณะนี้ คงมีแต่การ ตามดู เฝ้ามองเห็นมัน ติดบ้าง ดับบ้าง ไปพลางๆ ก่อน จนกว่ามันจะสอนใจเราได้ว่าไฟในใจหรือฉันทะที่เป็น ของแท้ นั้นเป็นเช่นใด ผมเชื่อว่าไม่มีใครสร้างไฟนี้ได้ นอกจากตัวเราเอง