จากบันทึกของอาจารย์สมลักษณ์  ที่เขียนบันทึกเกี่ยวกับการ ใส่ภาพลงในบันทึกอย่างรวดเร็ว ลิ้ง ซึ่งนับว่าให้ความรู้เกี่ยวกับการใส่ภาพลงในบล็อกอย่างมาก
ซึ่งอาจารย์สมลักษณ์ได้แนะนำวิธีการลดขนาดรูปให้มีขนาดเล็กลง และภาพที่ใส่ลงในบล็อกควรมีขนาดไม่เกิน 512x384 Pixel โดยอาจารย์สมลักษณ์ได้แนะนำให้ใช้โปรแกรม ACDsee ในการย่อขยายขนาดรูปภาพ ซึ่งนายแพทย์สมบูรณ์ เทียนทองได้ถามว่า ระหว่างการใช้โปรแกรม photoshop กับโปรแกรม ACDsee อย่างไหนสะดวกกว่ากัน ครับ ซึ่งถ้าถามเรื่องความสะดวกต้องยกให้กับโปรแกรม  ACDsee ครับ แต่ถ้าต้องการคุณภาพละก็ต้องใช้โปรแกรม Photoshop
แต่ว่ามีคุณภาพอย่างไรนั้นลองสังเกตุจากภาพ สองภาพนี้ครับ ซึ่งเราเคยสังเกตุไหมครับว่าภาพที่เราถ่ายจากกล้องสัก 5 ล้านดูในกล้องนั้นสวยมากแต่พอนำมาขึ้นเว็บแล้วปรากฏว่าภาพเหมือนกล้องมือถือเลย จากภาพต้นฉบับ คลิก

 ภาพที่ย่อด้วย ACDsee ขนาด 256x192 pixel ภาพที่ถูกย่อด้วยโปรแกรม Photoshop 
 ภาพนี้ถูกย่อจากขนาดจริงให้เหลือ 256x192 pixel ด้วยโปรแกรม ACDsee

  ภาพนี้ถูกย่อจากขนาดจริงให้เหลือ 256x192 pixel ด้วยโปรแกรม Photoshop และทำให้คมชัดด้วย filter Shapen

จะเห็นว่าภาพจากต้นฉบับเมื่อนำมาย่อด้วยโปรแกรม ACDsee ความคมชัดจะลดลง ทั้งนี้เพราะการย่อขนาดภาพ หรือลดขนาดนั้นภาพ ... จำนวนข้อมูลก็จะลดลง ... และรายละเอียดบางส่วนของไฟล์จะหายไปครับ  ดังนั้นถ้าต้องการจะย่อขนาดภาพให้คมบาดใจ หลังจากที่เราย่อขนาดภาพแล้วเราควรจะใช้วิธีการทำให้ภาพนั้นมีความคมชัดขึ้นจากการใช้คำสั่ง ในฟิลเตอร์ Shapen ของโปรแกรมโฟโต้ชอฟ ทำให้ภาพคมชัดขึ้นภาพที่ได้ก็จะคมชัดขึ้น

                และถ้าให้ดีกว่านี้ก็คือการลดขนาดภาพทีละสเตป คือไม่ลดทีเดียวจากขนาด 2512 ให้เหลือ 512 แต่ควรลดทีละสเตป จาก 2512 พิกเซล ก็ลดให้เหลือ 2012 x1509 พิกเซลก่อน ทำ Shapen แล้วจึงลดลงให้เหลือ 1512 x  1134 พิกเซล ทำ Shapen อีกครั้ง  แล้วลดขนาด ลงให้เหลือ 1012x756 พิกเซล ทำ Shapen อีกครั้ง จากนั้นลดขนาดให้ได้ตามที่ต้องการคือ 512x384 พิกเซล ทำ Shapen ภาพที่ได้จะมีความคมชัดการการลดครั้งเดียว

              แต่ดูเหมือนว่าการทำงานนั้นจะดูยุ่งยากหลายขั้นตอน แต่ความจริงแล้วในโปรแกรม Photoshop มีคำสั่งที่เก็บขั้นตอนคำส่งไว้ใน Action ทำให้เราสามารถทำคำสั่งเก็บไว้ในครั้งแรก และครั้งต่อไปเมื่อต้องการย่อภาพ อื่นก็กด Shotcut เพียงครั้งเดียวก็สามารถย่อภาพและ Shapen ได้ภายในครั้งเดียว

 ภาพที่ย่อด้วย ACDsee

 ภาพที่ย่อด้วย Photoshop

 ภาพที่ย่อด้วย ACDsee  ภาพที่ย่อด้วย Photoshop
   ภาพที่ย่อด้วย Photoshop