คุณธรรมนำสังคมไทย

หิ่งห้อย
                      ถึงเวลา....คุณธรรมนำสังคมไทยสู่การสร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี ....ประเด็นหลักสำคัญของงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 26-28 มกราคม 2550           ผู้เขียนได้มีโอกาสไปในงานนี้ด้วย จึงขอเก็บสิ่งที่ดีและประทับใจมาเล่าสู่กันฟัง ....เริ่มต้นกล่าวเปิดประชุมโดยประธานองคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ท่านกล่าวว่า คุณธรรมเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในจิตวิญญาณของทุกคน ต้องเข้าใจ ยึดถือ ปฏิบัติ พูดถึงบ่อยๆถึงจะเห็นผล ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการให้ และชักชวนให้คนไทยทุกคนรักในคุณงามความดี คุณธรรมก็จะตรึงอยู่ในหัวใจของทุกคน ........จากนั้นนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ   ถึงเวลา...คุณธรรมนำสังคมไทย   การสร้างสังคมคุณธรรมใช้ศีลธรรมมายึดถือและปฏิบัติอย่างจริงจังและเริ่มต้นปฏิบัติที่ตนเองก่อนและให้ยึดถือคุณธรรม 4 ประการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส ตอนฉลองสองร้อยปีกรุงรัตนโกสินทร์   คือ  สัจจะ ธัมมะ ขันติ  จาคะ คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้เจริญให้งอกงามในจิตใจของทุกคน คุณธรรมจะส่งผลต่อตนเอง                  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ ความไร้คุณธรรมสังคมวิกฤติ คือสังคมแตกแยก เป็นวัตถุนิยม บริโภคนิยม ฉ้อราษฎร์บังหลวง  อบายมุขเต็มเมือง ท่านกล่าวว่า สมองมนุษย์ควรเรียน สามเรื่อง คือ เรียนความรู้ทางโลก  เรียนความดี  เรียนทำงานเป็น เอาทั้งสามประการนี้ มาสร้างให้เป็นนิสัย ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และคุณธรรมนำความรู้  ท่านได้กล่าวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง มีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549            คุณธรรมที่เป็นที่ตั้งความรักสามัคคี มี 4 ประการ          1 คิด ทำ เมตตา มุ่งดีต่อกัน (เจริญเมตตาธรรม)           2 การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (เจริญสามัคคีธรรม)           3 ซื่อสัตย์ในกฎกติกา (เจริญสุจริตธรรม)           4 ทำความเห็นให้ถูก (เจริญความเที่ยงธรรม)                ทั้งสี่ข้อนี้ ไม่ยากอยู่ใกล้ตัวของทุกคน ..........ข้อความที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดมานี้ผู้เขียนได้จดบันทึกเท่าที่จะสามารถจดได้ทัน ซึ่งคิดว่าแต่ละประโยคมีคุณค่าถ้าทุกคนได้พิจารณาอย่างลึกซึ้ง เชื่อว่าคงเห็นแนวทางการดูแล รดน้ำ พรวนดินเมล็ดพันธ์แห่งความดีที่มีอยู่ในตัวแต่ละบุคคล ให้เจริญงอกงามเบ่งบานเพื่อรู้ รัก สามัคคี ...คุณธรรมนำสังคมสู่ความร่มเย็นเป็นสุข...ท้ายสุดของการประชุมตัวแทนสมัชชาคุณธรรมได้มอบ ปฏิญญาคุณธรรมว่าด้วยการสร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีท่านรัฐมนตรี ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมเป็นผู้รับมอบ เพื่อรัฐบาลได้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป                                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของหิ่งห้อย

คำสำคัญ (Tags)#สามัคคี#รัก#อยู่เย็นเป็นสุข#สังคมรู้

หมายเลขบันทึก: 75219, เขียน: 30 Jan 2007 @ 09:07 (), แก้ไข: 06 Jun 2012 @ 08:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ทำสิ่งที่อยู่ในวันนี้ให้ดี  อนาคตก็จะดี
  • คิดในสิ่งที่  ใจก็สบาย
  • ได้มิตรที่ดีด้วยค่ะ