นี่คือเรื่องราวของหน่วยราชการหน่วยที่ 3 ในหน่วยงานต้นแบบที่ "โครงการต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม"  สำนักงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  สำนักงาน กพร.    นำมายกย่องและเชิญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีดำเนินการในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ม.ค.50

         คุณรณยุทธ  ตั้งรวมทรัพย์  รองอธิบดี  เล่าเรื่องการริเริ่มสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ    เป็นที่เลื่องลือจนญี่ปุ่นขอมาดูงานวิธีการจัดการสอบข้อเขียนสอบใบขับขี่เป็น E-Exam แห่งแรกของโลก

         โครงการอื่น ๆ เช่น "โครงการเลื่อนล้อต่อภาษี" (Drive Through for Tax) แห่งแรกของโลก   คือคล้าย ๆ ขับรถผ่านด่านเก็บค่าผ่านทาง   พอถึงตู้บริการก็ยื่นเอกสาร  จ่ายเงิน  แล้วขับรถไปตามเส้นทาง  วนกลับมารับใบเสร็จและป้ายวงกลมได้เลย   มีรถมารับบริการวันละกว่า 1,200 คัน

         โครงการ "ช็อปให้พอ แล้วต่อภาษี"  ให้บริการที่ศูนย์การค้าในวันหยุดราชการ   โดยผู้ต่อภาษีจ่ายในอัตราปกติ   และได้รับป้ายวงกลมและใบเสร็จเดี๋ยวนั้นเลย

         มีการสร้างบรรยากาศความคึกคักสร้างสรรค์โดยการแต่งกายตามเทศกาล   เช่น  ชุดกี่เพ้าในวันตรุษจีน   ชุดฮาวายในวันใกล้สงกรานต์  ชุดคริสต์มาส  เป็นต้น

         เสียดายที่ไม่มีเวลาซักถามวิธีการเอาชนะแรงต้านการเปลี่ยนแปลงซึ่งบางขั้นตอนขัดความรู้สึกของคนอย่างแรง   เช่น การเปลี่ยนให้คนระดับหัวหน้าที่เคยนั่ง "คุม" รอเซ็นอยู่แถวหลัง   ให้เปลี่ยนมาทำหน้าที่ตรงหน้าเคาน์เตอร์

         กรมการขนส่งทางบกคือหน่วยราชการที่ประชาชนประทับใจเป็นที่เลื่องลือ

                       

ท่านรองอธิบดีรณยุทธ ตั้งรวมทรัพย์ กำลังเล่าเรื่องอย่างสนุกสนานเร้าใจ  ขนาบด้วยนักวิจัยในโครงการ คือ รศ. พัชรา พัชราวณิช (ขวา) และ ดร. สมบัติ กุสุมาวลี (ซ้าย)

วิจารณ์  พานิช
 25 ม.ค.50