ครูครับ ผมไม่เรียน ครับ   

แล้วเธอจะทำอะไร

  ผมอยากสร้างห้องเรียนให้รุ่นน้องครับ.....

     เป็นบทสนทนาที่ครูโรงเรียนแสงทรัพย์วิทยาคาร

 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรงเรียนระดับมัธยม 1-6 ระดับตำบล มี นักเรียนทั้งหมด 160 กว่าคน

        เป็นโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดที่ ไม่มีอาคารเรียน ถาวร   ที่ดินโรงเรียนกว้างขวางเป็นที่นา ล้อมรอบด้วยที่นาของชาวบ้านและฝูงวัว ควาย ยามกลางวัน

        โรงเรียนจะอยู่เข้ามาจากทางถนนดำ 2 ก.ม   นอกนั้นเป็นถนนแดงปูเข้ามาถึงที่โรงเรียนเลี้ยวขวาและเลี้ยวขวา ดูลึกลับ

             โรงเรียนได้รับการบริจาคที่ดินจากชาวบ้านแถวนั้น   ด้วยประโยคนี้ที่เด็กและครูกำลังเรียนอยู่ใน ศาลาโล่งทั้ง  สี่ด้านและ ตั้งคำถามพร้อมกับ บรรยากาศ ที่ลมหนาว  เย็นจับใจ ณ ช่วงนี้   

       อาคารนี้ สร้างไว้ได้ 3 ปี ได้เป็น หลังคา  เสา 8 ต้น พื้นปูนซิเมนต์  ที่นี่ ห่างจาก เมืองสุรินทร์ 17 ก.ม   ห่างจากเด็กรักป่า  5 ก.ม. ลมหนาวช่วงนี้ อาจจะทำให้   เด็กๆคิดถึง รุ่นน้องในอนาคตที่ต้องมาเรียนที่นี่......

       จึงเป็นที่มา ที่ ครูบุคคลากรในโรงเรียนคิดไว้
นานแล้ว แต่เมื่อเด็กเป็นพลังที่ดี ถ้าเราร่วมกัน

        ครูมาติดต่อ ขอยืมเครื่องอัดอิฐชนบทที่เด็กรักป่า
และขอวิทยากรให้ไปสอนเด็ก ทำอิฐชนบท

       อิฐนี้  1 เครื่อง ทำได้ทีละก้อน น้ำหนักอิฐ 1 ก้อน 1 กิโลกว่า มีช่องตรงกลางและมีลายดอก บนและล่าง
ทั้งสองข้างเพื่อการเกาะเกี่ยวเวลาก่อและใส่เหล็ก

และเทปูน

       ส่วนผสม ประกอบด้วย  ดินละเอียดที่ร่อนแล้ว
( ต้องผ่านการวัดระดับความละเอียดด้วย ) ปูนซิเมนต์ ....คลุกกัน พรมน้ำ  เทที่แท่นพิมพ์ เหมือนขนมเค้ก ที่ละก้อนๆ บ่มไว้ลดน้ำทุกวัน  7-14 วัน ก็ใช้ได้

     ปูน 1 ถุง  ผลิตอิฐได้  70 ก้อน  ถามว่า อาคาร

ยาว...เท่านี้     กว้าง....เท่านี้  ยาวเราอิฐเรียง จำนวน .....ก้อน   ความสูง  เรียง จำนวน ......ก้อน   เราต้อง ผลิตอิฐกี่ก้อน.....    จืด ถามเด็กๆ

  ถ้าเราใช้ เวลา 15 วัน  เราผลิต วันละ 70 ก้อน เรา ต้องใช้ ปูน กี่ถุง  และปูน ถุงละเท่าไหร่   จะเป็น จำนวน เงิน เท่าไหร่.....

    ส่วนเรื่อง  วงกบ หน้าต่าง   ประตู   เราคิดว่าจะ มีกี่บาน  ให้ไปถามราคาแต่ละอย่าง กับ พ่อ แม่   พรุ่งนี้เจอกันตอนบ่าย 

    มา ตี 5  เลยคะ  .....    เด็กๆ หัวเราะ

     เด็กวัยรุ่น ม . 5 ทั้งหญิงชาย  สนุกกับ การคิดคำนวณ และเต็มที่กับการก่อสร้าง ผนังห้องเรียน ด้วย ตัวของเขาทุกคน