ภาพบรรยากาศเริ่มต้นแบบเป็นกันเอง คุณลุงวิทยากร(อาจารย์บดินทร์ คล้ายมณี  จากวิทยาลัยพละศึกษา จังหวัดยะลา)ทักทายกรรมการนักศึกษาชุดเก่าและใหม่ นั่งกันเรียบร้อยเหมือนชาววัง

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">งัดวิชาลูกเสือออกมาใช้ในยามคับขัน  ใช้ไม้ท่อน 6 อัน วางให้เป็นสามเหลี่ยม</p> <div style="text-align: center"></div> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">อุปกรณ์คุณลุงวิทยากรมีหม้อเก่า ๆ ให้เปิดฝาหม้อโดยไม่ต้องแกะเชือกด้วยนะ (ทำกันได้)</p> <div style="text-align: center"></div>

การสอนนักศึกษาให้ทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องสำคัญ

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สุมหัวกันอย่างตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อกลั่นกรองนำความรู้ออกมาเพื่อการปฏิบัติจริง</p>

ทีมงานหอพัก (จะเลือกรับสมัครเฉพาะน้ำหนัก 70 UP ต่ำกว่า 70 ไม่รับพิจารณา)