พอดีไปอ่านเจอในหนังสือ คึกฤทธิ์นักเลงกลอน

โดยคุณสมบัติ ภู่กาญจน์ หน้า 23-24 ครับ


ปัญหา :

              เพศผู้ชายมีนมเป็นปมเล่น

ดูไม่เห็นคุณประโยชน์ฤาโฉดเขลา

ขอโปรดแจงแถลงปัญหาปรีชาเชาว์

หม่อมครับเรามีไว้ทำไมน่ะ นม?

                            โรจนินทร์ เชียงราย

คำตอบ :

            ธรรมชาติก่อสร้างร่างมนุษย์

เริ่มจับจุด จากที่ที่มีผม

แล้วต่อเติมเพิ่มไกลไปถึงนม

จนถึงปมบอกเพศสังเกตพลัน

เมื่อเริ่มสร้างว่างอยู่มิรู้เพศ

จึงเป็นเหตุให้ต้องสำรองถัน

แม้นสร้างเสร็จเป็นสตรี ตรงนี้สำคัญ

คงน่าขัน แม้ว่าขาด ประหลาดเอย

                                  คึกฤทธิ์ ปราโมช