การเมืองที่ผมไม่ต้องการคือการเมืองที่
             - ทุจริต
             - มุ่งเอาเปรียบคู่ต่อสู้ด้วยวิธีการที่ไร้คุณธรรม
             - มุ่งควบคุมระบบสื่อเพื่อให้สื่อเฉพาะด้านดีของตนหรือด้านที่ตนได้เปรียบ  ทำให้สังคมขาดโอกาสรับรู้อย่างรอบด้าน
             - มอมเมาประชาชนด้วยผลประโยชน์ระยะสั้น   แต่เป็นยาพิษในระยะยาว (นโยบายประชานิยมสุดขั้ว)
             - เล่นพวกอย่างไร้ยางอาย
             - มุ่งประโยชน์ของตนเองหรือของคนส่วนน้อย   เหนือผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่
             - การเมืองเสแสร้ง   ปากพูดอย่าง  แต่ทำอีกอย่าง

วิจารณ์  พานิช
 27 ม.ค.50