ความเห็น 149574

อะไรเอ่ย..จุดยากแต่ดับง่าย? ..ก็ "ไฟในใจ (Passion)” หรือ “ฉันทะ” ยังไงล่ะ

เขียนเมื่อ 
อิ อิ ....เข้ามาบอกอาจารย์ว่า ผมก็เป็นโรคเดียวกันกับอาจารย์ครับ