มิ่งมิตร

วันวาน - เธอก็พร่ำบอกกับฉันว่าอ่อนล้าและอ่อนแอ

วันนี้ - เธอกลับมาอีกครั้ง

และยังย้ำบอกด้วยความอิดโรยว่า -

เธอยังคงอ่อนล้าและอ่อนแออย่างไม่เปลี่ยนแปลง

ที่สุดแล้ว,

เมื่อพรุ่งนี้เดินทางมาถึง

เธอจะยิ่งอ่อนแอกว่าวันที่ผ่านมา

นั่นอาจหมายถึงว่า

เธอกำลังพ่ายแพ้ต่อสรรพสิ่ง

และหากยังไม่คิดที่จะก้าวพ้นออกมาจากวังวนแห่งความอ่อนแอนั้น

และที่สุดแห่งเธอแล้ว

เธอย่อมจะพ่ายแพ้แม้กระทั่ง ตัวเอง !