คนเดินทาง

พนักงานการศึกษา
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Usernamesonsura
สมาชิกเลขที่18164
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด 13 ธ.ค. 21   มีพี่น้องด้วยกัน  2  คน  เป็นลูกชายคนโต  จบการศึกษาระดับ  ป.ตรี    ม.สารคาม   สาขาวิชาสถิติ   ปัจจุบันทำงานตำแหน่งพนักงานการศึกษา   สังกัดกองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   หน้าที่  ดูและองค์กรที่ทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม    งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา  งานดนตรีไทยอุดมศึกษา  งานศิลปวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดและชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย  และดูแลนิสิตโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม