เวลาตากเสื้อโค้ดหรือเสื้อแจ๊กเก๊ตโดยไม่บิดน้ำ ให้เอากระดาษทิชชุใส่ลงในกระเป๋าเพื่อซับความชื้นที่มุมกระเป๋า