บันทึกเก่าเก็บ ตอนที่ 2 : คุณธรรมกับผู้นำนิสิต

เราต่างมีความคาดหวังกับผู้นำเสมอ ไม่ว่ายุคสมัยจะแตกต่างกันสักเท่าไหร่ สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือการคาดหวังให้ผู้นำเป็นคนมีจริยธรรม หรือคุณธรรม

นานมาแล้วผมได้เขียนบันทึก บันทึกเก่าเก็บ ตอนที่ 1 : จริยธรรมกับผู้นำนิสิต"  http://gotoknow.org/blog/pandin/69071 โดยประมวลทัศนะที่รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  อินทรประวัติ  ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเมื่อนานมาแล้วเช่นกัน 

วันนี้,  ผมมีโอกาสได้พลิกไปอ่านบันทึกอีกเล่ม  พบว่าเนื้อหาบางส่วนในสมุดบันทึกมีความน่าสนใจและสอดคล้องกับที่เขียนบันทึกในตอนที่ 1  จึงอดที่จะนำมาประมวลแบ่งบันสู่การเรียนรู้ในเวทีนี้ไม่ได้

  

หากแต่ครั้งนี้เป็นทัศนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์พุฒิพงศ์  สัตยวงศ์ทิพย์  ครั้งนั้น,  ท่านให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการสัมมนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่  6  กันยายน  2549  (ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และอดีตเคยเป็นผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในตำแหน่งบริหารสูงสุด คือ นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 การบรรยายครั้งนั้น  ผมพอจะประมวลทัศนะเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมของผู้นำนิสิตที่น่าสนใจและชวนขบคิด  ดังนี้

 

 

คุณธรรมของผู้นำนิสิต

      ต้องมีจุดยืน (อุดมการณ์เพื่อมวลชนใช่ตนเอง-อยู่ข้างใคร ระหว่างนายทุน, ผู้มีอำนาจวาสนา หรือ มวล  มหาประชาชน) 

     •   ต้องกล้าหาญทางจริยธรรม กล้านำทำความดี กล้าต่อสู้เพื่อความถูกต้องเป็นธรรม

         สุจริตไม่คดโกง ไม่หวังร่ำรวยจากการทำกิจกรรม

         ไม่มัวหมองเรื่องชู้สาว

         ละอคติ ๔

          ยึดหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ

       ธรรมาภิบาล / ธรรมรัฐ 

               นิติธรรม

               คุณธรรม

              ความโปร่งใส

              ความมีส่วนร่วม

              ความรับผิดชอบ

               ความคุ้มค่า

        อคติ     

         ฉันทาคติ  ลำเอียงเพราะชอบ

          โทสาคติ ลำเอียงเพราะชัง   

         โมหาคติ  ลำเอียงเพราะหลง  หรือเขลา 

          ภยาคติ  ลำเอียงเพราะขลาดกลัว

    เหนือสิ่งอื่นใด, ก็ยังคงหวังแต่เพียงว่าท่านทั้งหลายคงไม่ลืมที่จะหาเวลาสักเสี้ยวหนึ่งกลับไปพลิกอ่านบันทึกเล่มเก่าที่ท่านเขียนทิ้งไว้  หรือแม้แต่บันทึก G2K ที่บางครั้งอาจมีเรื่องราวบางอย่างที่สามารถต่อยอดมาสู่วันนี้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandin

คำสำคัญ (Tags)#msu#ผู้นำนิสิต

หมายเลขบันทึก: 75002, เขียน: 28 Jan 2007 @ 22:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (7)

สวัสดีค่ะ คุณแผ่นดิน

 • ทำยังไงถึงจะให้ท่านผู้นำทั้งหลายได้กลับมาเปิดอ่านอีกรอบได้...ถ้าเขาไม่คิดจะเปิดค่ะ...
 • ขอบคุณค่ะที่นำมาบันทึกให้ผู้น้อยรู้ว่า...ผู้นำควรทำอะไรที่ดีบ้างค่ะ
เขียนเมื่อ 

เรียนพี่พนัส ไม่ว่าจะเป็นนิสิตเลยครับ ถ้าใครมีคุณลักษณะและสามารถปฏิบัติได้ในเบื้องต้น ทั้ง 16 ข้อ ก็ไม่ต้องห่วงอนาคตของชาติเลยครับ ไปโลด

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับอาจารย์
  P
  กฤษณา
 • เมื่อวานก็สนทนากับเจ้าหน้าที่ว่าให้รื้อค้นเอกสารเก่า ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของวิทยากรที่เกิดขึ้นในเวทีสัมมนาต่าง ๆนำมาปัดฝุ่นอีกครั้ง  เพื่อนำมาใช้เป็นกระบอกเสียงในการขับเคลื่อนการพัฒนานิสิต
 • เป็นการกลับไปมองก้าวที่ผ่านมาเพื่อนำมาประเมินสภาพการณ์ว่าปัจจุบันเป็นอยู่เช่นกันกันบ้าง
 • ได้ผลยังไงจะรายงานอีกครั้งนะครับ
เขียนเมื่อ 
P
 • สวัสดีครับน้องแจ๊ค..
 • พี่ก็เห็นด้วยกับที่แจ๊คกล่าวไว้ว่า คงไม่เฉพาะเด็กเท่านั้น แต่ทุกเพศทุกวัยปฏิบัติได้เช่นนั้นก็ประสบความสำเร็จ.สังคมและประเทศชาติก็มั่นคงผาสุกเป็นไหน ๆ  ..ขอบคุณครับ
ได้อ่านบทความของอาจารย์ชาญชัยแล้วเช่นกัน เคยเป้ยลูกศิษย์ตอนเรียนป.โท ค่ะ
เขียนเมื่อ 
ท่านอาจารย์
P
อัมพร....ครับ
 อาจารย์ชาญชัยฯ  เป็นบุคคลที่ผมเคารพรัก ชื่นชอบและชื่นชมในศักยภาพและไมตรีจิตที่ท่านมีต่อผู้คนและเคยได้เรียนเชิญท่านมาเป็นวิทยากรที่ มมส  ประมาณ 2 - 3 ครั้ง...เมื่อครั้งที่ทำโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน ก็เชิญท่านมาเป็นวิทยากรในเครือข่าย ....ครั้งนั้น ต่างสถาบันก็ชื่นชมท่านมากเช่นกัน
เขียนเมื่อ 

ท่านให้แง่คิดที่เครับ

แต่ต้องขอบคุณคนจดบันทึกด้วยอีกคนครับ