ดู หนัง "นเรศวร"   ยัง ?

ประทับใจ   มหาเถรคันฉ่อง ครับ  (Head monk  ทำไม sub title ใช้คำนี้ก็ไม่ทราบ) 

ฉากสุดท้าย   หลวงปู่มหาเถรคันฉ่อง     สอนได้เยี่ยมครับ

ต้องไปดูนะครับ