การกระทำเหนือหน้าที่กับระเบิดพลีชีพ ๒

BM.chaiwut
การกระทำเหนือหน้าที่กับระเบิดพลีชีพ

เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมปัจจุบันแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายยอมรับการกระทำเหนือหน้าที่ (supererogationist) และ ฝ่ายคัดค้านการกระทำเหนือหน้าที่ (antisupererogationist) ...

ฝ่ายคัดค้านการกระทำเหนือหน้าที่ คือ ประโยชน์นิยม และ ลัทธิคานต์...ทั้งสองแนวคิดนี้ ถือว่า มี หน้าที่ เท่านั้น ไม่มีการกระทำเหนือหน้าที่ ...โดย หน้าที่ ตามกรอบความคิดของทั้งสองลัทธินี้ แตกต่างกันดังนี้ คือ..

ประโยชน์นิยม  หน้าที่ คือ การกระทำที่มีประโยชน์ที่สุดต่อคนจำนวนมากที่สุด

ลัทธิคานต์ หน้าที่ คือ การกระทำที่เราต้องการให้ทุกคนกระทำอย่างนั้น

..................

ฝ่ายยอมรับการกระทำเหนือหน้าที่ คือ จริยศาสตร์คุณธรรม ซึ่งยึดถือ การเลียนแบบนักบุญหรือวีรบุรุษในอุดมคติเป็นเกณฑ์ ดังนั้น อาจกำหนดหน้าที่ตามแนวคิดจริยศาสตร์คุณธรรมว่า

จริยศาสตร์คุณธรรม หน้าที่ คือ การกระทำที่เหมือน หรือใกล้เคียงการกระทำของนักบุญหรือวีรบุรุษมากที่สุด

.................

ตามนัยนี้ ถ้ายอมรับว่า ปฏิบัติการระเบิดพลีชีพเป็นการกระทำเหนือหน้าที่ แล้วก็......

จะ ถูกต้อง ตามหลักจริยศาสตร์คุณธรรมซึ่งยอมรับการกระทำเหนือหน้าที่

แต่จะ ผิด ตามหลักประโยชน์นิยมและลัทธิคานต์ ซึ่งเป็นฝ่ายคัดค้านการกระทำเหนือหน้าที่

โดยผู้เขียนจะนำเสนอแต่ละแนวคิดในลำดับต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การกระทำเหนือหน้าที่

คำสำคัญ (Tags)#การกระทำเหนือหน้าที่#ระเบิดพลีชีพ

หมายเลขบันทึก: 74990, เขียน: 28 Jan 2007 @ 21:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)