การประเมินทักษะทางภาษา (3)

  ติดต่อ

  แนวคิดและความสำคัญของการประเมินทางภาษา ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  
กรอบแนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร (Communication Competence)  มีประเด็นที่เป็นกรอบแนวคิด  ในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารที่ครูผู้สอนควรรู้  และควรทำความเข้าใจหลายเรื่อง  ประเด็นต่างๆได้แก่
1.  การทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร  ในภาษาต่างประเทศ  ครูผู้สอนจำเป็นต้องเข้าใจว่า  การสอนภาษาเกี่ยวข้องกับสาระและรูปแบบประโยคที่ใช้สื่อความ  เวลาประเมินครูอ้อยต้อง  กำหนดจุดประสงค์ที่ต้องการวัดให้ชัดเจนก่อนว่า  สาระที่จะวัดนั้น  คือ  ความคิดที่ถูกต้องในการตอบ  หรือวัดที่รูปแบบประโยคที่ถูกต้องในการเสนอความคิดนั้น  เช่น
คำถาม    :    Where does the Prime Minister of England live?
คำตอบที่ 1   :  In London.
คำตอบที่ 2   :  He lives at 10 Downing Street.
ครูอ้อยต้องการวัดการใช้บุรุษสรรพนาม  กับคำกริยา  คำตอบที่ 2 จึงถูก
แต่ในการสอน  ครูอ้อยพยายามจะสอนนักเรียนให้สื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศได้  คำตอบที่ 1 ไม่ได้ทำให้การสื่อความคิดชะงัก  หรือขาดหาย  แม้จะตอบไม่เต็มรูปแบบ  ประโยค  แต่สื่อความได้ถูกต้องตรงตามประเด็นที่ถาม  ด้วยเหตุนี้  ถ้าต้องการวัดความคิดที่ถูกต้อง  คำตอบที่ 2 จึงถูกต้อง 
 ดังนั้น   ในการประเมินภาษาต่างประเทศ  ครูอ้อยต้องแยกแยะสิ่งที่ต้องการประเมินให้ชัดเจนตามสมรรถภาพในการสื่อสาร  โดยแยกเป็นประเด็นตามจุดประสงค์ในการประเมิน  ดังนี้ 
1.1  ประเมินเนื้อหาทางภาษาหรือการใช้ภาษา 
1. 2  ประเมินสมรรถภาพทางภาษา 
1.3  ประเมินการเรียนรู้ทางภาษา 
1.4  ประเมินทักษะการเรียนรู้ทั่วไป 
ส่วนรายละเอียดครูอ้อยจะกล่าวในบันทึกต่อไปค่ะ   ขอบคุณที่ติดตามอ่านค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

หมายเลขบันทึก: 74983, เขียน: , แก้ไข, 2014-05-05 15:23:20+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การประเมินผล#สุดคะนึง#siriporn#diary#การวัดและประเมินผล#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)