เมื่อวาน(27มค. 50) เรานักศึกษาบูรณาการศาสตร์  มีโอกาสใด้ต้อนรับ ครูดีในดวงใจ ของเราชาว พัฒนบูรณาการศาสตร์  ที่สวนป่าครูบาสุทธินันท์   นับว่าเป็น พันธมิตร ชาวบล็อก คนแรกที่มาเยี่ยม เราด้วยหัวจิต หัวใจ จริงๆ ขอคารวะ  ท่าน ขจิต  ฝอยทอง  ด้วยใจครับ

         Dscf7088   Dscf7086   Dscf7087

                   นับว่าท่านคนกล้า และเก่งในด้าน ทักษะทางภาษาอังกฤษ อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ จัดกระบวนการเรียนการสอน ที่น่าสนใจ และสนุกกับการเรียน

                  ซึ่งแตกต่างจากสมัยที่เราเรียน เวลาถึง ชั่วโมงภาษาอังกฤษ ทีไร  หนาวๆร้อนๆ เป็นทุขมากเลยครับ  จึงทำให้ครูไทย , คนไทยไม่ค่อยชอบ ภาษาอังกฤษ ถ้าเราได้เรียนกับอ.ขจิต คงจะมีทักษะทางภาษาอังกฤษ และรักภาษาอังกฤษมากกว่านี้ครับ

  • ถาม อะไรทำให้อ. ขจิต มาที่นี่
  • ตอบ  คงน่าจะเป็นเพราะว่า มีหัวใจ และเชื่อในสิ่งเดียวกัน ว่าการเรียนรู้ ที่แท้จริงและมีความหมายกับผู้เรียน ไม่สามารถเกิดขึ้นใด้ ในระบบราชการ   แต่  ต้องทำอิงระบบ จึงจะรอด
  • ถาม อ. ขจิต มาเราได้อะไร
  • ตอบ เป็นการยืนยันว่า บุคคลที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหน้าจอคอมพิวเตอร์  มีตัวตน จริงๆ    และที่สำคัญ เป็นการยืนยันว่า ถ้าเรามีความรู้และทักษะ การใช้สื่อ IT ที่ดี การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ จะสนุก และผู้เรียนคงจะใด้ฝึกทักษะ  และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต น่าจะเป็นอย่างนั้น นะครับ

                     การเรียนรู้ และการทำงาน แบบ อิงระบบ จะเป็นไปใด้แค่ใหน ในสังคมไทย  และรูปแบบและกระบวนการ เรียนรู้และการทำงานอิงระบบน่าจะมีหน้าตา เป็นอย่างไรครับ