ได้อาสาสมัครมาทำงานนมแม่ ด้วยแรงบรรดาลใจที่ได้มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งสองคนด้วยนมแม่นานคนละ 1 ปี ผลลัพท์ที่ออกมาน่าชื่นใจ จึงอยากเผื่อแผ่ประสบการณ์ตรงนี้ให้กับคนอื่นๆต่อไป ในฐานะที่เป็นพยาบาลที่ทำงานในหน่วยหลังคลอดจึงได้ช่วยสนับสนุนให้แม่หลายๆคนได้ผ่านประสบการณ์นี้ได้สำเร็จ ตั้งใจที่จะทำงานด้านนี้ต่อไป