วันนี้อากาศเย็นทั้งวันและมีลมพัดแรงอีกด้วย หากพรุ่งนี้อากาศยังคงเย็นอย่างวันนี้ เด็ก ๆ คงหนาวแย่... ซึ่งบางคนอาจจะไม่สวมเสื้อกันหนาวมาโรงเรียน ซึ่งมีหลายสาเหตุ... ดังนั้นคืนนี้ขณะที่นักเรียนกำลังทำการบ้านส่งครู ครูเองก็กำลังนั่งทำการบ้านวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นกัน เนื่องจากหากพรุ่งนี้นักเรียนบอกว่า  คุณครูขาหนูหนาว  ฟังดูแล้วประโยคนี้ครูอาจเคยได้ยินอยู่บ่อย ๆ แต่จะมีสักกี่ครั้งที่ครูสนใจจริง ๆ และชิ่งมาเป็นโอกาส ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เริ่มจากสภาพปัญหา และความสนใจของผู้เรียนจริง ๆ         

                วันนี้มีโอกาสได้อ่านบันทึกของนักจิตวิทยา และนักวิชาการหลายท่าน  กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ป.6 พรุ่งนี้ อาจจะมีอะไรสนุก ๆ แก้หนาวได้  ถ้าได้ผลอย่างไร จะนำมาเล่าหลังจากกลับจากโรงเรียน