น้ำ ซักผ้า น้ำที่มีฟองสบู่อยู่มาก ใช้ล้างท่อ ซักผ้าขี้ริ้ว แล้วตามด้วยน้ำที่ 1 น้ำที่ 2 ส่วนน้ำที่ 3 ใช้รดต้นไม้ หาดต้นไม้เตี้ยๆก็รดทั้งใบป้องกันแมลง อย่าประหยัดน้ำเวลาซักผ้า เพราะผงซักฟอกบรรจุเน้นเรื่องคุณภาพในการขจัดเสื้อผ้าสกปรก ถ้าซักเสื้อผ้าไม่หมดจริงๆ อาจเป็นอันตรายต่อผิวหนังของผู้สวมใส่ ผู้ที่แพ้ผงซักฟอกจะมีผื่นขึ้นตามตัว หรือมีลักษณะเหมือนโรคผิวหนัง ควรระมัดระวังในกรณีเสื้อผ้าของเด็กอ่อน