บันทึกนี้ขอรวบรวม แพลนเน็ดและบล็อก ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มงานฯ เข้าไปสืบค้นหาได้ง่ายขึ้น ..

 

http://gotoknow.org/planet/KMFM แพลนเน็ต KMเวชศาสตร์ครอบครัว พุทธชินราช กลุ่มงานเวชศาสตร์เป็นผู้จัดการแพลนเน็ต

http://gotoknow.org/blog/KMfammed  บล็อก จัดการความรู้เวชศาสตร์ครอบครัว พุทธชินราช โดยสมาชิกของกลุ่มงานทุกท่าน

http://gotoknow.org/blog/Plannet-blogFM บล็อก รวมแพลนเน็ตและบล็อกกลุ่มงาน FM รพ.พุทธชินราช โดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

http://gotoknow.org/planet/fammedbuddhachin แพลนเน็ต Fammed. Buddhachinaraj อ.นพ.นิพัธผู้จัดการแพลนเน็ต

http://gotoknow.org/blog/knipat บล็อก Beautiful mind โดยอาจารย์นพ.นิพัธ

http://gotoknow.org/blog/pcuบล็อกศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอเมือง พิษณุโล โดยชาว PCU ในเครือข่ายโรงพยาบาลพุทธชินราช ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกทุกท่าน

http://gotoknow.org/blog/pilanyasport บล็อก กีฬาบาสเยาวชน โดยปิลันย่า (คุณปิลันธนา(อุ๋ย) จันทร)

http://gotoknow.org/planet/LaddaW แพลนเน็ต Primary care  คุณลัดดาวัลย์ วิภูษณพันธ์(พี่โต้ง)เป็นผู้จัดการแพลนเน็ต

http://gotoknow.org/blog/lwipoo บล็อก ระบบบริการปฐมภูมิรพ.พุทธฯ/ ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU)/ QRT PCU โดยคุณลัดดาวัลย์ วิภูษณพันธ์(พี่โต้ง)

http://gotoknow.org/planet/buddhachinaraj แพลนเน็ต เบาหวานโรงพยาบาลพุทธชินราช   Mr. เบาหวานโรงพยาบาลพุทธชินราช Anonymous (คุณรัชดา คุณเปรมสุรีณ์ คุณทับทิม) เป็นผู้จัดการแพลนเนต

http://gotoknow.org/blog/dmbuddhachin   บล็อก เบาหวานพุทธชินราช โดยคุณรัชดา คุณเปรมสุรีณ์ คุณทับทิม

 

http://gotoknow.org/planet/aging แพลนเน็ต อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน   คุณยุคลธร หวังเรืองสถติตย์ และคุณปิลันธนา จันทร เป็นผู้จัดการแพลนเนต

http://gotoknow.org/blog/aging-caregiver บล็อก อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก โดย คุณยุคลธร หวังเรืองสถติตย์ และคุณปิลันธนา จันทร

ไม่มีแพลนเนต

http://gotoknow.org/blog/siriphan65 บล็อก opdpcu โดย คุณสิริพรรณ ธีระกาญจน์

http://gotoknow.org/planet/sunanta แพลนเน็ต woman health คุณสุนันทา ภักดีอำนาจ ผู้จัดการแพลนเน็ต

http://gotoknow.org/blog/sunantaparesearch บล็อก เล่าเรื่องงานวิจัย โดยคุณสุนันทา ภักดีอำนาจ

http://gotoknow.org/blog/cacxbuddhachin บล็อก มะเร็งปากมดลูกและเต้านมโรงพยาบาลพุทธชินราช โดยคุณสุนันทา ภักดีอำนาจ

http://gotoknow.org/blog/mchbuddhachin บล็อก อนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลพุทธชินราช โดยคุณสุนันทา ภักดีอำนาจ

http://gotoknow.org/blog/goodtime บล็อก เตือนใจให้คิด โดยคุณสุนันทา ภักดีอำนาจ

http://gotoknow.org/planet/ethics แพลนเน็ต ethicsbudhos คุณสวรินทร์  วราโพธิ์ ผู้จัดการแพลนเน็ต

http://gotoknow.org/blog/keadstory บล็อก เรื่องเล่าจากของจริง โดยคุณสวรินทร์  วราโพธิ์

http://gotoknow.org/blog/savarin บล็อก ethicsbudhos  โดยคุณสวรินทร์  วราโพธิ์

 http://gotoknow.org/planet/nutim  แพลนเน็ต นู๋ทิมเล่าเรื่องสัพเพเหระ   คุณทับทิม(นู๋ทิม)  มาฉายผู้จัดการแพลนเน็ต

http://gotoknow.org/blog/nutubtim บล็อก นู๋ ทิม เล่าเรื่องสัพเพเหระ โดย คุณทับทิม(นู๋ทิม)  มาฉาย

http://gotoknow.org/blog/nu-tim บล็อก นู๋ทิมฟังเพลง โดย คุณทับทิม(นู๋ทิม)  มาฉาย

บันทึกเพิ่มเติม 21พค.50 เรื่องเพิ่มแพล็นเนตและบันทึกใหม่

 http://gotoknow.org/planet/nusirirat แพลนเน็ต ชุมชนคนพีซียู โดยคุณศิริรัตน์ มีแสง จาก PCU บ้านกร่างผู้จัดการแพลนเน็ต

http://gotoknow.org/blog/nusiri บล็อก ชุมชนคนบ้านกร่าง โดยคุณศิริรัตน์ มีแสง จาก PCU บ้านกร่าง

 

http://gotoknow.org/planet/humanhealth แพลนเน็ต โดย คุณปิลันธนา จันทร ผู้จัดการแพลนเน็ต

 http://gotoknow.org/blog/pilanya บล็อก เรื่องง่ายๆ โดย คุณปิลันธนา จันทร 

นู๋ทิมรวบรวม