นักตรรกะในพรหมชาลสูตร

  ติดต่อ

  นักตรรกะในพรหมชาลสูตร  

ใน พรหมชาลสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงความเห็นของคน (ทิฎฐิ) ไว้ ๖๒ จำพวก และบางจำพวกก็มีนักตรรกะแฝงอยู่ด้วย ซึ่งรวมแล้วก็มี ๔ กลุ่มที่จัดเป็นนักตรรกะ... คือ 

๑ กลุ่มที่อ้างเหตุผลว่า อัตตาและโลกเที่ยง

 ๒. กลุ่มที่อ้างเหตุผลว่า อัตตาฝ่ายจิตเที่ยง แต่อัตตาฝ่ายกายไม่เที่ยง

๓. กลุ่มที่อ้างเหตุผลว่า โลกมีที่สุดก็มิใช่ ไม่มีที่สุดก็มิใช่

๔. กลุ่มที่อ้างเหตุผลว่า สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นเอง โดยไม่มีเหตุและปัจจัย

ผู้เขียนจะนำมาเล่าเพื่อให้เห็นว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกและชีวิตนี้ มิใช่ของใหม่ คนคิดกันมานานแล้ว ...และพวกนักคิดที่ชอบอ้างเหตุผล หรือนักตรรกศาสตร์ (สำนวนไทยเรียกว่า พวกหัวหมอ) ก็มีมาแล้วตั้งแต่โบราณสมัยเช่นเดียวกัน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรรกศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 74868, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-19 23:02:45+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #นักตรรกะ#พรหมชาลสูตร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

  • ไม่ใช่หัวหมอครับ แต่คิดไม่เหมือนใคร
  • มาทักทายหลวงพี่ครับ

อาจารย์ขจิต

คิดไม่เหมือนใคร ? จะต้องมีกรอบหรือขอบเขตในการคิด นะครับ

ไม่รู้ใครกล่าวไว้ เรียนแต่ไม่คิด ไร้ประโยชน์ คิดแต่ไม่เรียน อันตราย ..อาจารย์มิใช่อยู่ในสองประเภทนี้ นี่ครับ 5 5 5

เจริญพร

  • ขอบคุณครับ
  • ลองไปทักทายครูบาสุทธินันท์นะครับ
  • ผมมาเยี่ยมที่ท่าน