การลดน้ำหนักตัวต้องเริ่มที่ ความตั้งใจ ก่อน  ต้องทราบว่าถ้าอ้วนจะทำให้เสี่ยงต่อโรคหลายโรคมากกว่าคนที่น้ำหนักปกติ  การลดน้ำหนักตัวจะให้ผลดีต่อสุขภาพ ต้องเลิกเสาะแสวงหายาอายุวัฒนะ  แต่ต้องควบคุมอาหาร ออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ไม่มีทางลัด  ไม่มียาวิเศษ  ต้องอาศัยหยาดเหงื่อและน้ำตาในระยะแรก  แต่พอชินแล้วจะชอบและรู้สึกว่าสนุก

          การลดน้ำหนักตัวที่ได้ผลดีต้องมีแผน เหมือนเวลาทำงาน  ต้องกำหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดก่อน  เช่นต้องการลดน้ำหนักตัวให้ได้เท่าไรในระยะเวลาที่กำหนด  คลินิคหุ่นดีหรือโครงการลดน้ำหนักของเทศบาลนครพิษณุโลกจะให้ตั้งเป้าหมายภายในระยะเวลา 6 เดือน  แนะนำว่าไม่ควรลดมากๆ ในเวลาสั้นๆ  ไม่ควรลดเกิน 5 % ของน้ำหนักตัวในระยะเวลา 6 เดือน  (หรือลด 0.5-1 กก. ใน 1 เดือน)  เช่น  เราอาจตั้งเป้าหมายว่าจะลดน้ำหนักตัวลงให้ได้ 3 กก. ภายใน 6 เดือน

          ในกิจกรรมย่อยที่ต้องปฏิบัติก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้เช่นเดียวกัน  เช่นกำหนดว่าจะลดปริมาณอาหารลง 20% ภายใน 6 เดือน  จากที่ไม่เคยออกกำลังกายเลย  ก็อาจตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง  ว่ายน้ำ หรือเต้นแอโรบิค  ให้ได้อาทิตย์ละ 90 นาทีภายใน 6 เดือน   ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้ 3 อย่าง  เช่น  จะเลิกดื่มน้ำอัดลม  จะเลิกกินของขบเคี้ยวขณะดูโทรทัศน์  หรือเลิกทานอาหารมื้อดึก  เป็นต้น

ถ้าตั้งใจลดน้ำหนักตัวหรือลดความอ้วน  ต้องมีแผน ที่ชัดเจน  แล้วปฏิบัติตามแผน  น้ำหนักของท่านจะค่อยๆลดลงแน่นอนครับ  อย่าใจร้อน  ค่อยๆทำเพราะต้องทำไปตลอดชีวิตครับ