การประเมินทักษะทางภาษา (2)

แนวคิดและความสำคัญของการประเมินทางภาษา ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ประเมินความสามารถทางภาษาของนักเรียนได้  ต้องมีการประเมินผลตามสถานการณ์ที่กำหนดให้  องค์ประกอบในการประเมินผล  จะต้องสอดคล้องกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ความสามารถในการประเมินได้อย่างถูกต้อง  คือ  การสร้างเกณฑ์ในการประเมิน  และความสามารถในการสร้างสถานการณ์เพื่อการสื่อสาร  ซึ่งท่านผู้อ่านได้ที่บันทึกเรื่อง การประเมินทักษะทางภาษา  
ในบันทึกนี้ครูอ้อยจะกล่าวถึง  สมรรถภาพในการสื่อสาร ( Communicative Competence)  สามารถแยกองค์ประกอบได้   4   สมรรถภาพย่อย  ดังนี้ค่ะ 
1.  สมรรถภาพทางภาษา  (Linnguistic Competence) เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการใช้เนื้อหาภาษา  ได้แก่  การเปล่งเสียง  การสร้างคำ  การใช้คำศัพท์  และโครงสร้างประโยค
 2.  สมรรถภาพทางภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม (Socio-Linguistic and Socio-Cutural Competence)  เป็นความสามารถในการรูจักใช้ภาษาตามวัฒนธรรมสังคม  รู้จักปรับภาษาให้เหมาะสมกับบุคคลและกฏเกณฑ์ทางสังคม  ตามบทบาทและสถานภาพในสถานการณ์สื่อสาร
3.  สมรรถภาพทางการเรียบเรียงถ้อยคำ (Discourse Competence)   เป็นความสามารถในการเรียบเรียงลำดับความคิด  เชื่อมโยงประโยคเป็นข้อความ  เชื่อมโยงข้อความเป็นความหลัก  ความรอง  รายละเอียดตามบริบท  ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่สื่อสารด้วยวาจา  หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
4.  สมรรถภาพทางยุทธศาสตร์การสื่อสาร  (Strategic Competence)  เป็นความสามารถในการใช้วิธีทดแทนต่างๆ  เพื่อดำเนินการสื่อสารให้ต่อเนื่อง  เช่น  การอธิบายคำด้วยท่าทาง  หรือ  ด้วยการใช้ประโยคเทียบเคียง 
ดังนั้น  ถ้าครูอ้อยจะประเมินสมรรถภาพในการสื่อสาร  ครูอ้อยต้องประเมินตามองค์ประกอบของสมรรถภาพทั้ง 4 ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกถึงทักษะการรู้จักปรับตนของนักเรียน  ในสถานการณ์สื่อสารจะแสดงออกได้  ก็โดยผ่านความสามารถในการสื่อสาร  ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในขณะที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์การสื่อสาร 
ดังนั้น  การประเมินความสามารถในการสื่อสาร  ก็คือ  การประเมินร่องรอย  รวบรวมข้อมูล  ที่บ่งชี้ถึงสมรรถภาพในการสื่อสารของนักเรียนนั่นเอง  ส่วนสมรรถภาพในการสื่อสาร  ต้องหมายความรวมทั้งทักษะทางภาษาและองค์ประกอบสำคัญอื่นๆในการสื่อสารด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผล#สุดคะนึง#siriporn#diary#การวัดและประเมินผล#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

หมายเลขบันทึก: 74865, เขียน: 27 Jan 2007 @ 23:16 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • มาดูการประเมินครับผม
  • แวะมาทักทายอยู่กับครูบาครับ
  • เอ รู้หรอก อิจฉานะสิ ยิ้ม ยิ้ม
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณขจิต

  • อิจฉาจริงๆด้วย..อยู่กับครูบาได้อย่างไรคะ    ยิ้มยิ้ม
วาริน รูปทรง
IP: xxx.175.13.172
เขียนเมื่อ 

ครูอ้อยค่ะ ครูอ้อยได้ออกข้อสอบวัดสมรรภภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับประถมแล้วใช่ไหมค่ะ แล้วถ้าดิฉันจะขอรบกวนขอแบบทดสอบมาพัฒนาใช่กับนักเรียน ม.3 เพื่อทำวิจัยเรียน ป.โท นครสวรรค์ อยู่ค่ะ

หัวข้อวิจัย คือ การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลสมรรถภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน ม.3 สังกัดสพท.กำแพง

ถ้ามีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ก็ขอความกรุณาเผยแพร่ให้บ้างนะค่ะ

[email protected]