ตรรกศาสตร์

  ติดต่อ

เฉลยข้อสอบตรรกศาสตร์ ๑

เขียนเมื่อ  
1,113 4 1

if. only if. if and only if

เขียนเมื่อ  
4,657 4

ว่าด้วยการแปล

เขียนเมื่อ  
1,363 7

วิภาค (Division)

เขียนเมื่อ  
8,706 4

ปทารถะ (Category)

เขียนเมื่อ  
2,957 10

สกุล (Genus) และ ชนิด (Species)

เขียนเมื่อ  
5,241 4

สิ่งสากล (The Universal)

เขียนเมื่อ  
2,788 2

คำนิเทศ (Predicables)

เขียนเมื่อ  
2,924 6

นิมิต (Sign)

เขียนเมื่อ  
5,318 2