ตรรกศาสตร์

  ติดต่อ

เฉลยข้อสอบตรรกศาสตร์ ๑

เขียนเมื่อ  
1,155 4 1

if. only if. if and only if

เขียนเมื่อ  
4,712 4

ว่าด้วยการแปล

เขียนเมื่อ  
1,379 7

วิภาค (Division)

เขียนเมื่อ  
8,818 4

ปทารถะ (Category)

เขียนเมื่อ  
3,022 10

สกุล (Genus) และ ชนิด (Species)

เขียนเมื่อ  
5,345 4

สิ่งสากล (The Universal)

เขียนเมื่อ  
2,879 2

คำนิเทศ (Predicables)

เขียนเมื่อ  
2,963 6

นิมิต (Sign)

เขียนเมื่อ  
5,459 2