BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

การลงมติญัตติไม่ไว้วางใจ


การลงมติญัตติไม่ไว้วางใจ

การลงมติญัตติไม่ไว้วางใจก็ผ่านไปอีกคราว แต่ผู้เขียนมีประเด็นทางตรรกศาสตร์มาเล่าเป็นอาหารสมองเล็กน้อย กล่าวคือ ในตอนที่ประธานสภาสั่งให้กดเพื่อลงคะแนน ผู้เขียนฟังแล้วรู้สึกสะดุดใจทุกครั้ง ในครั้งแรกที่รู้สึกว่าสะดุดนั้นก็ใช้ตรรกศาสตร์ไปจับ เมื่อพิจารณาแล้วก็คิดว่าไม่ผิด ก็ปล่อยให้ผ่านไป...

ครั้งนี้รู้สึกว่าสะดุดอีกครั้ง จึงนำมาเล่าเพื่อสอบถามความเห็นจากผู้สนใจ โดยจับตอนที่ประธานสภาจะสั่งทำนองว่า...

 1. ใครมีความเห็นว่าไม่ควรไว้วางใจ ให้กด เห็นด้วย
 2. ใครมีความเห็นว่าควรไว้วางใจ ให้กด     ไม่เห็นด้วย
 3. ................................................... งดออกเสียง (ส่วนนี้นอกประเด็น)

ประเด็นข้อ (1) ทำไมจึงต้องตอบว่า เห็นด้วย เพราะหัวข้อญัตติบอกว่า การไม่ไว้วางใจฯ นั่นคือ ผู้ใดเห็นด้วย แสดงว่าผู้นั้นไม่ไว้วางใจ........ ข้อนี้เข้าใจไม่ยาก

 

ประเด็นข้อ (2) นี้แหละ ที่ผู้เขียนสะดุดใจ เพราะหัวข้อญัตติบอกว่า การไม่ไว้วางใจฯ แต่ประธานถามว่า ควรไว้วางใจ.... แสดงว่า ประธานไม่ได้ถามตามหัวข้อญัตติ ซึ่งผู้เขียนคิดว่าประธานน่าจะถามว่า...

 • ใครไม่เห็นด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจ ให้กด ไม่เห็นด้วย

เพราะถ้าถามทำนองนี้ ก็ถือว่าเป็นการถามตรงตามหัวข้อญัตติ... ครั้งแรกที่ผู้เขียนสะดุดใจนั้น คิดว่าคงจะมีผู้แทนในสภาทักท้วง แต่ก็ไม่มีใครทักท้วงจนผ่านมาถึงวันนี้ ทั้งๆ ที่ผู้แทนทุกคนนั้นจัดได้ว่าเป็น นักตรรกศาสตร์เชิงปฏิบัติ

 

อนึ่ง ในแง่ที่ผู้เขียนบอกว่าเอาตรรกศาสตร์ไปจับแล้วไม่ผิดนั้น ก็โดยใช้หลักว่า คัดค้านซ้อนคัดค้านเท่ากับยืนยัน เช่น

 • ปลาช่อนมิใช่เป็นสัตว์ที่ไม่มีเกล็ด         -    ปลาช่อนเป็นสัตว์มีเกล็ด
 • คนมีชีวิตมิใช่คนที่หายใจไม่ได้            -    คนมีชีวิตหายใจได้

และเมื่อมาเทียบเคียบกับการลงญัตติไม่ไว้วางใจก็อาจเป็นไปทำนองว่า...

 • ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ไว้วางใจท่านนายก (ฝ่ายค้าน)
 • ข้าพเจ้ามิใช่เป็นผู้ไม่ไว้วางใจท่านนายก (ฝ่ายรัฐบาล)

ซึ่งข้อความว่า ข้าพเจ้ามิใช่เป็นผู้ไม่ไว้วางใจท่านนายก นี้เข้าหลักว่าคัดค้านซ้อนคัดค้าน จึงอาจแปลงมาเป็นยืนยันได้ว่า ข้าพเจ้าไว้วางใจท่านนายก

ดังนั้น เมื่อถือเอาตามนี้ คำถามของท่านประธานก็อาจแปลงได้ทำนองเดียวกันว่า...

 • ใครมีความเห็นว่าไม่ควรไม่ไว้วางใจ      -   ใครมีความเห็นว่าควรไว้วางใจ

เมื่อถือเอาตามนัยนี้ ก็ถูกต้องตามหลักตรรกศาสตร์...

 

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็ยังรู้สึกว่า การที่ท่านประธานถามว่า ใครมีความเห็นว่าควรไว้วางใจ ให้กด ไม่เห็นด้วย ก็ยังฟังสะดุดๆ ไม่รื่นหู ยากแก่การทำความเข้าใจตามหัวข้อญัตติ ไม่แน่ว่าผู้อ่านที่ฟังการลงมติแต่ละครั้งจะเกิดอาการสะดุดที่ประเด็นนี้กันบ้างหรือไม่ ?

 • หรือว่า ! ! ! มีแต่ผู้เขียนเท่านั้นที่คิดมากอยู่ตามลำพัง (5 5 5...)
หมายเลขบันทึก: 249941เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2009 13:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 05:26 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (9)

ใครมีความเห็นว่าควรไว้วางใจ ให้กด ไม่เห็นด้วย

     ผมไม่ได้ดูครับ  แต่เท่าที่ท่านเขียนมา  แค่ผมอ่านก็งงแล้วละครับ  หรือจะเป็นภาษาเฉพาะของเขา  คิดว่าพูดอย่างนี้  จะทำให้คนเข้าใจทั้งสภา

     ในการออกข้อสอบ  นักวิชาการยังบอกว่าไม่ให้ใช้ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ ในข้อคำถาม  ประเดี๋ยวจะทำให้เด็กงง

   ใครมีความเห็นว่าควรไว้วางใจ ให้กด ไม่เห็นด้วย

                  ผมก็ยังงงอยู่ดีแหละครับ

    

P

 

เห็นด้วยกับท่านรองว่าปฏิเสธซ้อนปฏิเสธทำให้เด็กงง แต่ถ้ารวบมาใช้เป็นยืนยันตามที่ท่านประธานสภาใช้ ก็อาจทำให้งงกว่าการใช้ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ...

อนึ่ง จากการสังเกต เฉพาะข้อความตอนนี้ ท่านประธานจะก้มดูเอกสาร คงจะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าให้อ่านตามนี้ เพราะเป็นประเด็นสำคัญ...

เจริญพร

เห็นด้วยกับบันทึกนี้ของท่านค่ะ งงๆๆค่ะปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ

P Sasinand

 

คงจะทำนองเดียวกับเลขคณิตว่า ลบกับลบซ้อนกันเป็นบวก เช่น 3- (-)5 = 8 ซึ่งอาตมายังงงอยู่จนทุกวันนี้...

เจริญพร

ครูแอนดูถ่ายทอดเกือบตลอด...ลุ้นว่าจะยุติได้หรือไม่ พฤติกรรมที่ไม่ควรต่างๆ แสดงออกในฐานะผู้รู้(คิดว่าตัวเองรู้)ทั้งนั้น

นม้สการพระคุณเจ้า

ก็ได้ฟังบ้างบางโอกาส แต่ไม่ติดต่อ ตอนลงมติก็งงๆๆแบบพระคุณนำเสนอมา

แต่ผมว่านักการเมืองเขาพูดจริงอยู่ 2 เรื่อง 1 เรื่องพี่น้องของเขา เช่น"พี่น้องครับเลือกผมเถิดครับ ผมจะเข้าไปรับใช้พี่น้องของผม (คนไม่ใช่พี่น้องไม่ต้องรับใช้)

เรื่องที่ 2 ท่านประธานครับ ผมมีข้อเท็จจริงครับ(ข้อเท็จ จริงๆ)555555

ผมเห็นด้วยกับพระคุณเจ้า

P ครูแอน

 

มีแนวคิดหนึ่งซึ่งเรียกกันด้วยสำนวนว่า คุณพ่อรู้ดี ... จึงเลียนแบบสำนวนมาใช้ว่า ฝ่ายค้านรู้ดี นั่นคือ กลุ่มใดก็ตาม เมื่อมาเป็นฝ่ายค้านก็มักจะรู้ดีทุกเรื่อง...

.............

Pวอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

 

 • พี่น้องครับเลือกผมเถิดครับ ผมจะเข้าไปรับใช้พี่น้องของผม
 • ผมมีข้อเท็จจริงครับ

นับถือว่าบังจัดเป็นนักตรรกศาสตร์ได้เลย เพราะบังเข้าใจเรื่อง ปฤฉวาที หรือ ทุตรรกบท (Fallacies) ได้เป็นอย่างดี

...........

ไม่มีรูปกวิน


 • สำเนียกอยู่ว่า อาจารย์คงจะเข้าใจเรื่องทำนองนี้

.........

เจริญพรทุกท่าน

ใครมีความเห็นว่าควรไว้วางใจ ให้กด ไม่เห็นด้วย ในความคิดผม

คือ มันแปลกตรงที่ ไว้วางใจ กับ ไม่เห็นด้วย ผมก็เลยคิดในอีกแบบนึงดู คือ ใครไม่เห็นด้วย กด1 เห็นด้วยกด2 ประฌยคคล้ายกันแต่ผลออกมาไม่เหมือนกัน บอกไม่ถูกแต่ เข้าใจ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง