• ฟันธงเลยนะครับ การลดน้ำหนักตัวที่ได้ผลและผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวสามารถปฏิบัติเองได้  มีอยู่ 3 วิธี  คือ
 1. การควบคุมอาหาร
 2. การออกกำลังกาย
 3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • ส่วนอีก 2 วิธี  คือ
  1. การใช้ยา และ
  2. การผ่าตัด 
 • ต้องทำภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญเท่านั้น  ท่านที่มีโรคประจำตัว ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มลดน้ำหนักตัวนะครับ
 • การควบคุมน้ำหนักตัวก็คือการควบคุมสมดุลของพลังงาน  พลังงานที่เราได้รับก็คือพลังงานจากอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดที่เรากินเข้าไป  ส่วนพลังงานที่เราใช้  ก็คือพลังงานที่เราใช้ทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน เช่นเดิน วิ่ง ทำงานบ้าน  เราอยู่เฉยๆหรือนอนหลับก็ใช้พลังงานเหมือนกัน (ประมาณ 60-80 แคลอรี/ชั่วโมง แล้วแต่น้ำหนักตัว)
 • ถ้าพลังงานที่ได้รับเท่ากับพลังงานที่ใช้ไป  น้ำหนักตัวก็จะคงที่
 • ถ้าพลังงานที่ได้รับมากกว่าพลังงานที่ใช้ไป  น้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นหรืออ้วนขึ้น เพราะร่างกายจะนำพลังงานส่วนที่กินเข้าไปเกินความต้องการไปสะสมเป็นไขมันในร่างกาย
 • ถ้าพลังงานที่ได้รับน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ไป  น้ำหนักก็จะลดลงหรือผอมลง  เพราะร่างกายจะนำเอาไขมันที่สะสมไว้ในร่างกายออกมาใช้เป็นพลังงาน
 • คนทีอ้วนต้องลดน้ำหนักตัวลงมาให้ได้น้ำหนักที่ต้องการก่อนแล้วจึงควบคุมน้ำหนักไว้ตามที่ต้องการ  แต่ต้องค่อยๆทำนะครับ  สะสมมาตั้งหลายปี  พอคิดจะลดก็อยากจะลดชั่วข้ามคืน  ร่างกายรับไม่ไหวหรอกครับ