ย้อนไปที่ ตอน     


หลักการสร้างโจทย์ (stem)และคำถาม (lead-in)ใน MCQ  (ต่อ)

  • ควรเขียนเป็นประโยคคำถามที่สมบูรณ์

ตัวอย่าง

 Red blood cell cast จำนวนมากในปัสสาวะ :
  A.  บ่งบอกว่าไตทำงานได้ปกติ
  B.  บ่งชี้ว่า glomerulus ถูกทำลาย
  C.  แสดงถึงท่อไตทำงานผิดปกติ
  D.  บ่งชี้ว่ามีการอุดตันของท่อไต
  E.  บ่งชี้ว่าทางเดินปัสสาวะอักเสบ

โจทย์ข้อนี้ ดีไหมคะ?  ไม่ดีตรงไหน? ควรแก้ไขอย่างไร?  


ต่อ ข้อสอบ MCQ และการวิเคราะห์ ๕