เช้านี้มีดีจะบอก เรื่อง ฅนคอเดียวกัน

 เช้าวันนี้เป็นโชคและวาสนาของพวกเราชาว UKM ที่จะได้ฮับต้อน สองท่าน "ฅนคอเดียวกัน"

คนคอเดีนวกัน

 หลายท่านร้องอ้อ หลายท่านรู้จัก หลายท่านงงงง ท่านได้รับเชิญ จากท่านพี่ Panda บางท่านอ่านว่า  ปานดา ไปสร้างความเข้าใจกับชาว มมส เพื่อ ร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เราเรียกว่า LO = Learning Organization

 อาจารย์ ดร.วรภัทร ภู่เจริญ (คลิก) เป็นที่ปรึกษาชาวปูน เป็นกูรูท่านหนึ่งที่ เขียนหนังสือเรื่อง คุณภาพ มาเป็นระระเวลายาวนาน

 หนุ่มหล่อยืนด้านหลัง เป็นคนหนุ่มไฟแรงจากรั้ว มช ชีวิตปรับเปลี่ยน จาก คนดอย ปูนแก่งคอย เจ้าของ Blog ที่กล่าวถึง VCD สร้างสรรค์ ที่พวกเรา ควรเรียนรู้ (คลิก) ผันชีวิตไปรับผิดชอบที่ปูนใหญ่ เรื่อง HRD ตั้งแต่ต้นปีนี้ครับ

 "ร่วมเรียน รู้ กู่ สร้างสรรค์"

 "เตรียมกาย เตรียมจิต เตรียมคิด เตรียมฟัง"

 "ร่วมพลัง สร้างสรรค์ สังคมร่วมกันครับ"

JJ2007