เมื่อวานในชุมชนคนเขียนบล็อก..มีคำถามหนึ่งซึ่งนึกไม่ถึงว่าจะมีคนถามในวงเสวนา...ทำนองว่า (ยืมข้อความในบันทึกของคุณโอมา)

    "ถ้ามีการชมคนนั้นเขียน blog ดี แล้วมีคนไม่เห็นด้วย หรืออาจเห็นว่า KM เป็นเรื่องไม่ดี จึงอยากรู้ว่าเป็นเรื่องดีจริงหรือไม่ที่เรามีทำ KM กันอยู่"

   คำตอบก็คงมีได้หลากหลายขึ้นอยู่กับคนที่มาตอบ..แต่ท่านอาจารย์วิบูลย์ ท่านรู้จักเปรียบเปรย..ทำนองว่า

   "มีดปอกผลไม้ เล่มเดียวกัน..คนหนึ่งเอาไปปอกผลไม้..ก็ได้กินผลไม้, อีกคนหนึ่งเอาไปแทงคน..(ตายหรือเปล่าไม่รู้)..ก็ต้องติดคุก"

   ดังนั้น..บล็อก หรือ KM ก็เช่นกัน...จะเป็นประโยชน์หรือโทษ ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการของคนที่จะนำไปใช้

   ยังมีตัวอย่างอื่นๆ อีกครับ...ท่านผู้อ่านลองช่วยกันยกตัวอย่างนะครับ

BeeMan

BeeMan