ข้อสอบ MCQ และการวิเคราะห์ ๓

dhanarun

ย้อนไปที่ ตอน ๑  หรือ


หลักการสร้างโจทย์ (stem)และคำถาม (lead-in)ใน MCQ

  • ใช้คำน้อยที่สุดที่อ่านแล้วได้ใจความ ไม่เยิ่นเย้อ ภาษาที่ใช้ควรชัดเจน ตรงจุดที่ต้องการถาม ไม่วกวน ไม่ใช้ถ้อยคำที่กำกวม ไม่ใช้คำย่อที่ไม่มาตรฐาน

*  ความยาวของโจทย์ อาจเกิดจากความอยากสอนของอาจารย์  อาจารย์บางท่านบอกว่าก็อยากจะสอนไปด้วยในตัวในข้อสอบนั้น  ซึ่งอันนี้ต้องหลีกเลี่ยง เพราะจะทำให้โจทย์เยิ่นเย้อ  ดังนั้น โปรดระลึกไว้เสมอว่าเวลาสอบไม่ต้องสอน

ตัวอย่าง
ผู้ป่วยชายไทยอายุ 35 ปี แต่งงานแล้ว ภรรยาอายุ 27 ปี อาชีพ กรรมกรแบกหาม รายได้วันละ 160 บาท ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอยุธยา มีบุตร 2 คน ชายหนึ่งคน หญิงหนึ่งคน อายุ 4  ปี และ 1 ปี มาโรงพยาบาลด้วยเรื่อง ปวดไหล่และต้นคอมากมา 3 วัน  ตรวจร่างกายพบ L.M. of right shoulder, pain at S.J. จงให้การวินิจฉัยสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด

 โจทย์ข้อนี้ ดีไหมคะ?  ไม่ดีตรงไหน? ควรแก้ไขอย่างไร?  


ต่อ ข้อสอบ MCQ และการวิเคราะห์ ๔

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผล#ข้อสอบ#mcq#ข้อสอบปรนัย#วัลลี-สัตยาศัย#การวิเคราะห์ข้อสอบ#stem#lead-in#ข้อสอบแบบเลือกตอบ#multiple-choice-question

หมายเลขบันทึก: 74089, เขียน: 24 Jan 2007 @ 07:38 (), แก้ไข: 11 May 2012 @ 15:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เฉลย

stem  ยังไม่ดีค่ะ  แต่ lead in ใช้ได้แล้ว

stem ไม่ดีเพราะ

  1. ใช้ข้อความที่ไม่จำเป็น เยิ่นเย้อ  ได้แก่ คำว่า แต่งงานแล้ว ภรรยาอายุ 27 ปี  รายได้วันละ 160 บาท ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอยุธยา มีบุตร 2 คน ชายหนึ่งคน หญิงหนึ่งคน อายุ 4  ปี และ 1 ปี  เพราะข้อความเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องใช้ประกอบการวินิจฉัยอาการปวดไหล่และต้นคอเลย
  2. ใช้คำย่อที่ไม่มาตรฐาน L.M. / S.J.)

ปรับปรุงใหม่ เป็น

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 35 ปี อาชีพ กรรมกรแบกหาม มาโรงพยาบาลด้วยเรื่อง ปวดไหล่และต้นคอมากมา 3 วัน  ตรวจร่างกายพบ Limited movement of right shoulder, pain at shoulder joint จงให้การวินิจฉัยสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด