อนุทินล่าสุด


dhanarun
เขียนเมื่อ

ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครรัก  แต่จงกลัวให้หนักถ้าไม่รักใครจริงความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

dhanarun
เขียนเมื่อ

ประธานสภา มน. ตอบข้อซักถามของท่านอธิการในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลเรื่องการออกนอกระบบ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาคม มน. ว่า....ทำแล้ว ดังนี้

พบว่า ม. ที่ออกนอกระบบไปแล้ว กำลังต่อรองกับรัฐบาลในเรื่องการเพิ่มเงินเดือน บางแห่งก็ บอกว่า จะให้  1.3  1.4  ฯลฯ (ได้น้อย ว่างั้นเถอะ)

อีกทั้งนโยบายรัฐบาลชุดนี้ ก็ไม่มีทีท่าว่าจะสนใจอุดมศึกษา  แต่จะให้ความสำคัญกับอาชีวะ และการศึกษาพื้นฐาน

รอปฏิวัติ หรือ ชาติหน้า เวลา 25 น. ท่าจะดี

ถ้านักการเมือง ทำเพื่อฐานเสียง และครูบาอาจารย์ทำเพื่อเงิน ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

dhanarun
เขียนเมื่อ

อุคคหนิมิต = จำได้ติดตา

ปฏิภาคนิมิต = ชัดกว่าอุคคหนิมิต 100 เท่า ย่อ ขยาย ได้

อุปจารสมาธิ = สมาธิที่ยังไม่หนักแน่น

อัปปนาสมาธิ = สมาธิที่แน่นแฟ้นที่สุดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

dhanarun
เขียนเมื่อ

การหายใจก่อนเกิด ใช้หน้าท้องเป็นหลัก

การหายใจหลังเกิด ใช้หน้าอกเป็นหลัก

อยากกลับเป็นเด็ก หายใจยาวๆ ลึกๆ ใช้หน้าท้องช่วยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

dhanarun
เขียนเมื่อ

@3699 ขอบคุณมากค่ะ ซึ้ง ซึ้ง อีกแล้ว....

อนุทิน @3695 perfect ล่ะทีนี้

ขอแปะไว้อีกที wiki: RSVP = Répondez s'il vous plaîtความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

dhanarun
เขียนเมื่อ

AUN = Asean University Network

Asean = Association of South East Asian

http://www.aun-sec.org/ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

dhanarun
เขียนเมื่อ

Ad Hoc เป็นภาษาฝรั่งเศส = เพื่อเรื่องนั้นโดยเฉพาะ

Symposium มาจากภาษากรีก = ดื่มด้วยกัน

Agenda ต้องเขียนละเอียดอย่างบทละคร ไม่ใช่ Program

พิธีเปิดการประชุม จะเปิดหลายคนก็ได้ แต่ให้ผู้อาวุโสน้อยสุดเปิดก่อน หรือถ้ามีชาวต่างประเทศ ให้เขาพูดก่อน

งานพิธีการ ห้าม surprise เด็ดขาด

ยืน  เดิน  นั่ง  แขกอยู่ขวามือเจ้าภาพ

เบาะหลังตรงข้ามคนขับ เป็นที่นั่งของ ผู้นำ

การเรียกชื่อ ต้องมีคำนำหน้าเสมอ เพื่อให้เกียรติ เรียกนามสกุลอย่าเรียกชื่อต้น eg. Dr. prof. Mr. Mrs. Miss  สมัยใหม่ใช้ Ms ทั้ง Miss และ Mrs (ออกเสียง Z เป็น Mrs)

Excellency  มักใช้ในประเทศที่ไม่พูดภาษาอังกฤษ
Honorable  พวกฝรั่งใช้

การแนะนำ  เอ่ยชื่อผู้ใหญ่ก่อน  "ท่านอธิการคะ นี่ คุณน้องหญิงค่ะ"  เอ่ยชื่อ ผู้หญิงก่อน  " คุณสมศรีคะ นี่คุณสมชายค่ะ"

แนะนำตนเอง  eye contact>>smile>>say

งานเลี้ยง cocktail ถือแก้วมือซ้าย  จะได้จับมือ มือขวาได้

RSVP มาจากภาษาฝรั่งเศส : Response...???? = ตอบรับคำเชิญด้วย

การแต่งกาย
ผู้ชาย : กลางวัน  สูทสีอ่อน  กลางคืน  สูทสีเข้ม
ผู้หญิง : ไม่พิธีการ กระโปรงสั้น  พิธีการ : ชุดราตรียาว / สั้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

dhanarun
เขียนเมื่อ

ทุกสิ่งทุกอย่างควรดำเนินตามครรลองของธรรมชาติจึงจะก่อให้เกิดผลดี ซึ่งทั้งนี้ อายุ ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ อย่าทำประหนึ่งว่าเธอยังอยู่ในวัยหนุ่มเมื่อร่างกายเริ่มเข้าสู่วัยชรา หรือเมื่อชราไปกว่านี้

เมื่อเธอเดิน เธอควรระลึกถึงหลักการตั้งศรีษะให้ตรง ให้เบา คลายข้อสะโพกและยืดเข่าขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เธอรู้สึกคล่องแคล่วและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ

ในเวลาที่เธอมีเรื่องราวรบกวนจิตใจ เธอควรจะสามารถโยนมันทิ้งไปได้ทันดี โดยการหายใจลึกๆ ช้าๆ และสม่ำเสมอ และตัดสิ่งรบกวนออกไป

และเมื่อเธอได้อยู่ในสถานที่ที่ดี ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศบริสุทธิ์ รวมทั้งเมื่อมีอาหารดีๆ จงอย่าได้รอช้าที่จะตักตวงเอาสิ่งดีๆ เหล่านี้ไว้กับตัว และประทับมันไว้ในจิตใจ

ท่านอู๋ถูหนานความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

dhanarun
เขียนเมื่อ

สัญญาใจไว้แล้วว่าจะต้องค้นหาเรื่องไท้เก็กมาประดับสมอง หาได้แล้ว ที่นี่ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

dhanarun
เขียนเมื่อ

ต้องมีอุปาทาน ความยึดถือด้วย จึงจะเป็นความทุกข์ตามความหมายของปฏิจจสมุปบาท

ถ้ายังไม่ทันยึดถือ แม้จะมีความทุกข์อย่างไร ก็ไม่ใช่ความทุกข์ในปฏิจจสมุปบาท

ความทุกข์ในปฏิจจสมุปบาทต้องอาศัยความยึดถือเสมอไปความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

dhanarun
เขียนเมื่อ

ปฏิจจสมุปบาทธรรม ๑๑

 1. เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขาร
 2. เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณ
 3. เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูป
 4. เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดอายตนะหก
 5. เพราะอายตนหกเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะ
 6. เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา
 7. เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา
 8. เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทาน
 9. เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพ
 10. เพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติ
 11. เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส อุปายาส


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

dhanarun
เขียนเมื่อ

"ปฏิจจสมุปบาท"ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

dhanarun
เขียนเมื่อ

อะไรเอ่ย?  สิ่งที่เกิดขึ้นชนิดสายฟ้าแลบ  ที่จะเป็นไปเพื่อทุกข์ในจิตใจของเรา และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำวันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

dhanarun
เขียนเมื่อ

Bookmark: สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

http://www.tsrt.or.th/

ศุนย์รวมข่าวจากสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

dhanarun
เขียนเมื่อ

Bookmark: FAQs&Downloads&Help

http://www.gotoknow.org/help

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท