สวัสดีค่ะ

เป็นคำทักทายเมื่อเราพบกัน แล้วคนญี่ปุ่นเขาสวัสดีกันยังไง...

“Ohayou gozaimasu” (โอะฮะโย โกะไซยมัส) ... อรุณสวัสดิ์...เป็นคำสวัสดี เมื่อพบกันในตอนเช้า โดยทั่วๆ ไป ใช้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงประมาณ 10 น. ... ขึ้นกับฤดูกาลด้วย เช่น ฤดูหนาว กว่าจะสายก็อาจจะเลย 10 น. ไปแล้วก็ได้

แต่ในฤดูร้อน 9 น. ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็น “Konnichiwa” (คนนิชิวะ) แล้วก็ได้ เพราะ ... Konnichiwa... เป็นคำทักทายที่ใช้หลังจากประมาณ 9-10 น. แล้ว ไปจนถึงก่อนพระอาทิตย์ตกดิน และเมื่อพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว ถึงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในวันรุ่งขึ้น คำที่ใช้ทักทายคือ “Konbanwa” (คมบังวะ)

ทบทวนนะค่ะ... Ohayou gozaimasu…Konnichiwa…konbanwa…

สำหรับ Ohayou gozaimasu นั้น ในกรณีที่เป็นเพื่อน เป็นคนสนิท คนในครอบครัว ผู้อาวุโสน้อยกว่า สามารถพูดสั้นๆ คือ “Ohayou” ได้ โดยไม่ต้องพูดยาวๆ

นอกจากนี้ยังมาอีกคำหนึ่ง ที่ไม่ใช่ สวัสดี แต่เป็นการกล่าว ราตรีสวัสดิ์   คำนั้นก็คือ Oyasuminasai” (โอะยะสุมินาไซย).... ใช้เวลาที่จะไปนอนหรือพักผ่อนส่วนใหญ่จะใช้ในการขอตัวไปนอนในตอนกลางคืน แล้วต่างฝ่ายต่างก็ ราตรีสวัสดิ์ ซึ่งกันและกัน... ....แต่บางทีใครจะนอนกลางวัน เราก็บอก Oyasuminasai” ..ได้ เพราะคำนี้จะแปลประมาณว่า ....พักผ่อนนะค่ะ...

ค่ะ... “Oyasuminasai”.........หลับฝันดีนะค่ะ!!!