• คงได้สังเกตกันบ่อยๆ ว่ามีผลิตภัณฑ์ มากมายทั้ง รับประทานและทั้งชนิดที่ทาที่ผิวหนัง มีวิตามินเป็นส่วนประกอบ และ ถือว่าเป็นจุดขายในบางผลิตภัณฑ์
  • วิตามินซี เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ละลายได้ในน้ำ (water soluble antioxidant)
  • วิตามินซีชนิดทานับว่าเป็น วิตามินที่ถูกนำมารักษาเรื่องฝ้าในปัจจุบัน ปัญหาที่สำคัญคือ วิตามินซีชนิดทาไม่ค่อยคงตัว และทำให้เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วครับ ทำให้ไม่ค่อยได้ผลในการรักษา
  • มีวิธีการหลากหลายในการทำให้เพิ่มผลการรักษา วิธีหนึ่งคือการใช้กระแสไฟฟ้า ที่เรียกว่า iontophoresis หรือ ที่สาวๆ เรียกว่า ไอออนโต เป็นตัวช่วยนำตัวยาให้เข้าไปออกฤทธิ์ที่ผิวหนัง อันที่จริงคือผลักให้ตัวยาเข้าไป คงต้องรอการศึกษาที่มากพอที่จะบอกว่าการใช้วิตามินซีชนิดทา รักษาฝ้าได้ดีหรือไม่ เมื่อเทียบกับยาหลอก
  • ในยุคเศรษฐกิจพอเพียง ควรระมัดระวังการใช้จ่าย ประหยัด จำเป็น และได้ผลดีครับ

เพราะ.....

ผิวสวย สวยจากสุขภาพกาย และ สุขภาพจิตดีครับ