ช่วงบ่าย 3 โมงเย็นไปแล้วถึงใกล้ค่ำของวันที่ 31 ธันวาคม  2549  ผมพาครอบครัวขับรถเที่ยวชมรอบเกาะยอ  จ. สงขลา  มีถนนรอบเกาะฝั่งขวาเป็นทะเลสาบมองสุดลูกตา

ฝั่งซ้ายเป็นหมู่บ้านเนินเขาป่าผลไม้เช่นจำปาดะและลูกสะหวา  2 สิ่งนี้ลือชื่อของความหอมหวาน...ผมซื้ออย่างแรกมา 1  ผลหนัก  3 กิโล  3 ขีด  ราคา  80  บาท...และลูกสะหวา  2 กิโล  ราคา  50  บาท 

 เราต้องลงไปเลือกเองที่ชาวบ้านวางไว้หน้าร้านนะครับ  จึงจะได้ของสดใหม่  ถ้าให้คนขายเลือกให้รับรองว่าได้ไม้เหมือนที่เราเลือกนะครับ  ฮา ๆ เอิก ๆ 

  เมื่อกลับถึงที่พักและได้ทานของบ้าน ๆนั้นเอง...ดูข่าววันต้อนรับปีใหม่หวังชมข่าวดีมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิต...อ้าว...กลายเป็นข่าวระเบิดกรุงเทพ ฯหลายจุด...สลดใจ...

ส่งกำลังใจช่วยผู้มีความทุกข์ให้มีพลังกายใจเข้มแข็ง ต่อสู้ชีวิตและอุปสรรคนานาประการ

ยามเช้าวันใหม่เสพข่าวธรรมได้บ้างได้ข้อคิดว่า...เรื่องกิเลสของคนไร้ขีดจำกัด  แต่ทรัพยากรธรรมชาติมีขีดจำกัด

ดังนั้นจึงมีทฤษฎีพอเพียงซึ่งเป็นพระดำรัสของในหลวงพระองค์ผู้เป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยและชาวโลกทั้งมวล 

 เนื่องในวันปีใหม่ 2550  มาถึงแล้ว  ผมขอส่ง ความสุขความปรารถนาดีมายังชาวโลกทุก ๆท่านนะครับ