หากดวงใจเจ้านี้มีแต่รัก

เจ้าก็มักไม่เห็นเป็นข้อใหญ่

หากดวงใจเจ้านี้ชิงชังใคร

สิ่งอันใดเล็กน้อยยังน่าชัง

....................................... 

อ.อาลัม 01-01-2550