ชีวิตที่พอเพียง : 186. ทำงานใหญ่ในตำแหน่งต่ำ

การ "ทำงานใหญ่ โดยมีตำแหน่งต่ำ" ได้สำเร็จ ถือเป็นความภาคภูมิใจในชีวิต

ชีวิตที่พอเพียง  : 186. ทำงานใหญ่ในตำแหน่งต่ำ

        ตามปกติคนเรามุ่งไต่สู่ตำแหน่งสูงเพื่อทำงานใหญ่     เวลานี้ผมก็อยากทำงานใหญ่ แต่อยากทำจากตำแหน่งที่ต่ำ หรือไม่ต้องมีตำแหน่งอะไรเลย     ที่จริงการทำงาน สคส. หรือส่งเสริม KM ประเทศไทย นี่ก็เป็นงานช้างนะครับ     แต่ทำโดยองค์กร สคส. ซึ่งมีคนเพียง ๑๒ คน      และเมื่อมีคนมายุให้ถือโอกาสที่มีสภาแต่งตั้งสภาเดียว ทำให้ สคส. เป็นองค์กรถาวรของรัฐ     เราก็ไม่เอา    เพราะเราไม่อยากสูญเสียความอิสระในการทำงานริเร่มสร้างสรรค์

         อยากทำงานใหญ่ แต่ไม่อยากมีตำแหน่งใหญ่      ทำได้ไหมครับ

        ตำแหน่งใหญ่ แปลว่าอำนาจบังคับบัญชากว้างขวาง     สั่งคนได้จำนวนมาก     สั่งแล้วคนต้องทำตาม     เพราะมีกฎหมายหรือกฎอย่างอื่นบังคับ     แปลว่าใหญ่โดยอำนาจ     แบบนี้พอออกจากตำแหน่งก็หมดอำนาจ

         ใหญ่โดยไม่มีอำนาจมีไหม     ผมว่ามี     เป็นสภาพที่ใหญ่เพราะบารมี คนเคารพนับถือ และเชื่อถือศรัทธา      ใหญ่แบบนี้มีความดีที่ผ่านการพิสูจน์มาเป็นเวลานานเป็นตัวหนุน    ไม่ใช่กฎหมายหนุน    แบบนี้ไม่ต้องมีตำแหน่งก็ทำงานใหญ่ได้    และบารมีก็คงทน

        การทำงานใหญ่ในตำแหน่งที่ต่ำ ทำได้โดย
           (๑) ไม่ทำเอง
           (๒) ทำหน้าที่ "คุณอำนวย"
           (๓) ทำหน้าที่ "คุณประสาน" หรือ "ช่างเชื่อม"

         ผมเป็นคนขวางโลก     ชอบสิ่งท้าทายใหม่ๆ     จึงมุ่งทำงานใหญ่ที่คนยังมองไม่เห็นคุณค่าหรือลู่ทาง     และทำในวิธีการแบบทวนกระแสตามสไตล์ของผม     อย่างกรณี สคส. นี่แหละ

         ที่จริงกล่าวอย่างนี้ผิดนะครับ     การทำงานใหญ่ให้สำเร็จ ต้องมีการเชื่อมโยงแนวระนาบมาก     อาจจะกล่าวว่ามีตำแหน่งมากก็ได้     แต่เป็นตำแหน่งที่ไม่มีอำนาจบังคับบัญชา     ไม่มีผลประโยชน์เชิงอำนาจหรือตำแหน่งอย่างที่เขาขวนขวายไต่เต้ากัน     เอาเป็นว่าตำแหน่งต่ำแต่มีมากมายหลากหลายตำแหน่ง ในหลากหลายองค์กร      ผมจะลองนับองค์กรที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตำแหน่งต่างๆ ดู     ไม่แน่ใจว่าจะครบถ้วนหรือไม่
         (๑) ประธานกรรมการมูลนิธิพูนพลัง
         (๒) รองประธานคนที่ ๒  แผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
         (๓) กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล     ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ     ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ     ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ PMAC 2007
         (๔) กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
         (๕) กรรมการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
         (๖) กรรมการมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
         (๗) กำลังจะเข้าไปเป็นกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล
         (๘) กำลังจดทะเบียนเป็นกรรมการก่อตั้งมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส
         (๙) กรรมการ บวท. (บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
         (๑๐) กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์
         (๑๑) นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
         (๑๒) กรรมการสภา มวล.
         (๑๓) กรรมการสภา มศว.
         (๑๔) กรรมการสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         (๑๕) กรรมการสภาอาศรมศิลป์
         (๑๖) กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)     ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓
         (๑๗) กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
         (๑๘) ที่ปรึกษาอาวุโส รมต. สาธาณสุข
         (๑๙) กรรมการ กพอ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
         (๒๐) ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
         (๒๑) กรรมการ วพส. (สถาบันวิจัยและพัฒนาสาธารณสุขภาคใต้)  มอ.
         (๒๒) กรรมการอำนวยการสถาบันภูมิปัญญา    มทษ. 
         (๒๓) ที่ปรึกษาโครงการ R2R ศิริราช
         (๒๔) ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล
         (๒๕) กรรมการโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล  
         (๒๖) ที่ปรึกษาพิเศษ สกว.
         (๒๗) กรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งตับ  มข.
         (๒๘) กรรมการอำนวยการ พรพ. (แทน ผอ. สกว.)

         (๒๙) กรรมการวิชาการ  มอ.

         (๓๐) อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ของระบบราชการ

       เมื่อรวมกับงานจร  และงานที่มีคนมาของปรึกษา ขอเชื่อมโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้     ก็ทำให้ผมมีเครือข่ายกว้างขวางมากพอดู     พอที่จะทำงานใหญ่โดยมีตำแหน่งต่ำได้    
       ขอคุยหน่อย ว่า การ "ทำงานใหญ่ โดยมีตำแหน่งต่ำ" ได้สำเร็จ     ถือเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตนะครับ

วิจารณ์ พานิช
๓๑ ธค. ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม ๖ ม.ค. ๕๐ และ ๑๘ ม.ค. ๕๐

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#คุณธรรมจริยธรรม#ชีวิตที่พอเพียง

หมายเลขบันทึก: 70418, เขียน: 01 Jan 2007 @ 06:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

  คนมีตำแหน่งน้อย แต่ชอบทำงานใหญ่บ้างเล็กบ้าง บางทีก็ต้องไปเชื่อมโยงกับท่านผู้มีตำแหน่งใหญ่ๆ หรือบางครั้งท่านตำแหน่งใหญ่ก็มาช่วย มาหารือให้ทำนั่น ทำนี่ 

ถ้างานดี คนดี ทำดี มีคุณภาพดี ถึงไม่มีตำแหน่งก็สามรถทำงานได้ ขึ้นอยุ่กับคุณภาพของงานที่เราทำครับ ท่านอาจารย์ใหญ่ ไม่ทราบว่าผิดหรือเปล่า ขอคำชี้แนะครับ

เขียนเมื่อ 

กราบเรียนอาจารย์หมอวิจารณ์ ที่เคารพ

 มีอีกตำแหน่งที่ทีมงานคุณอำนวยแห่งชาติ กราบรบกวนท่านอาจารย์ครับ

 "ประธานที่ปรึกษา ชุมชนคุณอำนวยแห่งชาติ(KFcOP)" เป็นลำดับที่ ๒๙ ก้าวหน้า พาไทยเจริญ เพลิน Learn เพียร สร้างสรรค์ครับ

ขอนำพรปีใหม่ ๒๕๕๐.jpg

 ขอท่านอาจารย์ และ ชาว สคส ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับ

JJ2007