ปีใหม่นำพรร้อยใจ

 ฤกษ์ดีปีกุล ๒๕๕๐ ขอมอบภาพ "กระเช้าดอกไม้ สวัสดี แม่มานี ๒๕๕๐"

สวัสดีปีใหม่แม่มานี๒๕๕๐

 สวัสดีปีใหม่ ใจส่งมา พาสร้างสรรค์ รวมพลัง๒๕๕๐ เพิ่มพูนTacitพิชิตสร้างสรรค์ มุ่งมั่นก้าวไกล

 "ดอกใม้แทนใจ ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง จิตรวมเป็นหนึ่ง ร่วมสร้างสรรค์ สังคมแห่งการเรียนรู้ คู่ความพอเพียง"

JJ2007