เพราะเราเชื่อว่า"มิตรภาพ"จะเป็นสะพานเชื่อมข้ามไปสู่องค์ความรู้ที่แท้จริง   ข้ามพรมแดนของพื้นที่  ประเทศ  เชื้อชาติ  ศาสนา  ชนชั้น  การเมือง  อัตตา  อาชีพ  ความเห็นแก่ตัว  และผลประโยชน์   เหลือไว้เพียงอย่างเดียวคือ "ความรัก"  ซึ่งมันไร้พรมแดนเหมือนการสื่อสารในปัจจุบัน  ที่โลกทั้งโลกเป็นเหมือนหมู่บ้านเล็กๆของการสื่อสาร  เราจะใช้ความเป็นโลกาภิวัตน์นี้ให้เป็นประโยชน์แทนการแช่งด่ามัน   หากสนใจก็เชิญร่วมไปกับเรา "เส้นทางนี้มีแต่มิตร"