การส่งท้ายปีเก่า เป็นเรื่องที่เราทั้งหลาย ควรได้ทบทวนและตรวจตราว่า 365 วัน หรือ 12 เดือน หรือ 1 ปีที่ผ่านมา เราได้ทำอะไรบ้าง ที่เราทำไปแล้วเราพอใจ กับสิ่งที่เราทำไปแล้วไม่พอใจอย่างไหนมากกว่ากัน ควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือทำต่อเนื่องอย่างไร เช่น การมาทำงานสาย เราจะมาทำงานแต่เช้าอย่างไร เป็นต้น

การต้อนรับปีใหม่ เรื่องนี้น่าจะเป็นว่า เมื่อเราทบทวนตรวจตรารู้ข้อบกพร่องของเรา ที่มีในปีเก่าแล้ว เราก็ละเลิกหรือปิดทางไม่ดีเสีย วางแผนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และเฟื่องฟูในหน้าที่การงานของตนต่อไป

ทุกทุกสิ่ง        ในโลก        ย่อมแปรเปลี่ยน

ขาขึ้นเวียน     จากเด็ก       เป็นผู้ใหญ่

ขาลงร่วง         โรยยับ        ดับตายไป

มีอะไร             ที่ยืนอยู่       คู่ฟ้าดิน