เนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ ผมขออวยพรให้ทุกท่านสุขสมหวังทุกประการ และผมขอมอบของขวัญปีใหม่แก่ทุกท่านเป็นปฎิทินแบบย่อครับ

โดยปฎิทินนี้มีความพิเศษตรงที่จะรวมทั้งปีอยู่ในหน้าเดียว ในขณะเดียวกันก็จะออกแบบให้ท่านสามารถเขียนโน๊ตของแต่ละวันได้ง่ายด้วย

วิธีการโน๊ตคือให้วงกลมในวันที่จะโน๊ตแล้วลากลูกศรออกไปยังพื้นที่ว่างๆ เพื่อเขียนโน๊ต จะเป็นการโน๊ตที่มีลักษณะเป็น mind-mapping ครับ

ปฎิทินนี้เหมาะแก่การพิมพ์เพื่อแทรกในสมุดหรือหนังสือเพื่อวางแผนการทำงานโครงการหรือโครงงานครับ สำหรับนักเรียนนักศึกษานี้ผมแนะนำให้นำไปใช้ทีเดียวครับ

download ปฎิทินได้ที่นี่เลยครับ compact_calendar_2550.pdf  

ปฎิทินนี้เป็นตัวอย่างของ information visualization ครับ ใครสนใจเป็น information scientist สามารถดูได้เป็นตัวอย่างในการออกแบบสารสนเทศครับ

แต่ผมไม่ได้ออกแบบปฎิทินนี้เองครับ ต้นฉบับมาจาก http://davidseah.com/pceo/cal โดยผมมาแปลให้เป็นภาษาไทยเท่านั้นเองครับ ท่านที่สนใจอาจไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ David Seah ครับ

Dave: It's a wonderful calendar. Thanks for the design and making it available.